Høringssvar på CSDR Review

Publiceret 05-02-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedr. CSDR Review - 'Targeted consultation on the review of the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories'.

Finans Danmark har i sit høringssvar lagt vægt , at mandatory buy-in bør ændres til et frivilligt buy-in uden tvungen brug af en buy-in agent. Der er endvidere lagt vægt på, at retailkunder ikke bør omfattet af buy-in krav, da det er forbundet med høje omkostninger og krav om sikkerhedsstillelse for at iværksætte en buy-in proces. Finans Danmark opfordrer i stedet Kommissionen til at indføre penalty regimet og lade dette være den adfærdsregulerende mekanisme og afvente effekterne af dette regime for at evaluere behovet for en buy-in proces.

Endelig påpeges vigtigheden af at der ses på tidslinjen igen, da kontraktændringer skal varsles op til seks måneder inden, at de kan træde i kraft, hvilket giver meget kort tid til at udarbejde disse ændringer med den nuværende implementeringsdato den 1. februar 2022.

 

Nikolaj Pilgaard

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Consultation: Targeted consultation on the review of the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories

Høring

Targeted consultation on the review of the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde