Høringssvar om regler for udtagning af kulstofrige lavbundsjorde

Publiceret 30-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Fødevareministeriets høring om ændring af bekendtgørelse for udtagning af kulstofrige lavbundsjorde (klima-lavbundsprojekter).

Finans Danmark bakker op om projekter for udtagning af lavbundsjord, som er et centralt element i den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Derfor er det vigtigt, at man sikrer en fornuftig lovgivningsmæssig ramme for ordningen. Vi ønsker med vores bemærkninger og forslag til justering af ordningen at støtte op om, at der indgås aftaler og gennemføres projekter i det omfang, som der er lagt op til fra politisk side.

Vi benytter høringen til at gøre opmærksom på, at de nuværende regler omkring udtagning af lavbundsjorder er problematiske og kan lægge hindringer i vejen for projekternes gennemførelse og medføre risici for lodsejerne.

Det skyldes, at man med de nuværende regler risikerer, at lodsejere (landbrugere), der har fået lån mod pant i jorden, kan komme i klemme i forhold til forpligtelserne over for långiver, når jorden udtages, og værdien af den forringes. Samtidig indebærer reglerne en risiko for den sikkerhed i form af pant, der ligger bag penge- og realkreditinstitutternes udlån til landbruget. Den sikkerhed er helt fundamental for blandt andet investorer, der køber realkreditobligationer og dermed medvirker til finansieringen af danske boligejere og virksomheder. 

Det er derfor afgørende, at reglerne sikrer, at der sker en inddragelse af panthaverne, når der udbetales kompensation for jordudtagningen til landbrugeren på samme måde som det foregår i andre ordninger, hvor landbrugere indgår frivillige aftaler om miljøbeskyttelse. Vi mener, det vil bidrage til en bedre gennemførelse af projekterne.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde