Høringssvar om lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Publiceret 29-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar om implementering af tilgængelighedsdirektivet.

Vi glæder os over, at der er valgt en minimumsimplementering af direktivet. Generelt set er der tale om et vanskeligt tilgængeligt lovforslag i forhold til, hvilke bankprodukter og -tjenester, der præcis er omfattet, men også i forhold til, hvordan tilgængelighedskravene for de enkelte produkter og ydelser opfyldes.

Derfor er der et stort behov for yderligere vejledning i forhold til implementeringen, ikke mindst i lyset af de store estimerede implementeringsomkostninger for pengeinstitutter. Det vil kræve omfattende ændringer i de kundevendte it-systemer, som erfaringsmæssigt tager tid og skal planlægges i god tid.

Igangsættelsen af dette arbejde bør ikke afvente en vedtagelse af lovforslaget. Vi efterlyser derfor, at der igangsættes en dialog snarest muligt mellem tilsynsmyndighederne og sektoren.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde