Høringssvar om fastsættelse af nye dækningsafgiftspromiller for erhvervsejendomme

Publiceret 30-09-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet om udkast til lovforslag om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, mv.

Finans Danmark ser nogle problemer i, at lovforslaget vil fastsætte dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme, idet beregningsgrundlaget - de kommende nye vurderinger for erhvervsejendomme – endnu ikke er på plads.

En stigning på op til 30 % af den opkrævede dækningsafgift fra 2021 til 2022, som lovforslaget åbner mulighed for, kan desuden få stor betydning for den enkelte virksomhed, der lejer sig ind i ejendommen. Værdien af ejendommen kan også blive påvirket negativt.

Finans Danmark opfordrer derfor til, at man prioriterer en færdiggørelse af erhvervsvurderingerne, så der kan skabes klarhed om beregningsgrundlaget for dækningsafgiften.

Kontaktpersoner

Dorte Lomholt

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde