Høringssvar om DRSP’ere – Delegated Reporting Service Providers

Publiceret 27-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA og EU-Kommissionen på de fire høringer om ”Criterias, fees, penalties and derogation” for Delegated Reporting Service Providers.

Finans Danmark har i sine høringssvar på de fire høringer om Delegated Reporting Service Providers lagt vægt på, at der bør tages hensyn til, om en service provider er tilstede i mange lande eller kun lokalt i et land. Store internationale service providers bør underlægges et fælleseuropæisk tilsyn, mens lokale små service providers, som kun er tilstede i et land, bør underlægges nationale tilsyn i det pågældende land.

Typisk leverer de små lokale service providers udelukkende en service til de mindre og mindste institutter nationalt, der køber servicen som en del af større samlet service pakke.

Det vil føre til, at store dele af et fælleseuropæisk tilsyn vil være særdeles vidtgående for den lokale service provider, og dette tilsyn bør derfor udføres af den lokale tilsynsmyndighed i det pågældende land, hvor service provideren er aktiv.

Kontaktpersoner

Nikolaj Pilgaard

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde