Høringssvar om offentliggørelse af bæredygtighedsoplysninger

Publiceret 18-05-2021
Høringssvar

Finans Danmark støtter de europæiske tilsynsmyndigheders forslag om at indarbejde oplysningsforpligtelser fra EU-taksonomi i retsakt

De europæiske tilsynsmyndigheder offentliggjorde den 15. marts 2021 høring om
udkast til delegeret retsakt om offentliggørelse af taksonomirelaterede bæredygtighedsoplysninger.

Finans Danmark støtter forslaget om at indarbejde de nye oplysningsforpligtelser fra EU-taksonomien i den delegerede retsakt, som de europæiske tilsynsmyndigheder allerede har udarbejdet, og som præciserer disclosureforordningens øvrige oplysningsforpligtelser for artikel 8 og 9 produkterne.

De europæiske tilsynsmyndigheder tilkendegiver i høringen, at der må forventes en mindre forsinkelse i færdiggørelsen af reglerne. Det betyder, at finansielle markedsdeltagere potentielt kun får kort tid til at implementere de nye krav.

I høringssvaret opfordrer Finans Danmark derfor til, at der sikres en implementeringsperiode på mindst seks måneder.

Desuden gør Finans Danmark opmærksom på de aktuelle udfordringer med at få oplysninger fra de virksomheder, der investeres i: Oplysninger, der er nødvendige for at kunne leve op til de krav om dokumentation, som følger af de nye krav.  

De nye oplysningsforpligtelser relaterer sig til de såkaldte artikel 8 og 9 produkter i disclosureforordningen om finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Fra 1. januar 2022 skal finansielle markedsdeltagere oplyse om, i hvilket omfang deres artikel 8 og 9 produkter investerer i økonomiske aktiviteter, der er miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-taksonomien.

Kontaktpersoner

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde