Høringssvar: Tre nye bekendtgørelser til investeringsscreeningsloven

Publiceret 15-06-2021
Høringssvar

Finans Danmark har modtaget tre nye bekendtgørelser i høring til den nærmere afgrænsning og udmøntning af investeringsscreeningsloven.

Vi har forståelse for formålet med at etablere en screeningsordning, der kan sikre, at udenlandske direkte investeringer m.v. ikke udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark.

Det er dog for os afgørende, at screeningsordningen indrettes på en sådan måde, at den ikke dæmper den generelle mulighed for at investere i danske virksomheder, herunder inden for den finansielle sektor.

Det er i forlængelse heraf ligeledes afgørende, at screeningsordningen administreres på en så effektiv måde som muligt, og at det sikres, at myndighederne hurtigt kan behandle virksomhedernes henvendelser i forhold til tilladelsesordningen. 

Konkret i forhold til udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark, finder vi, at afgrænsningen i forhold til den finansielle sektor er omfattende og kan give anledning til uklarhed.

Afgrænsningen af særlige økonomiske aftaler i relation til f.eks. leverandøraftaler indeholder dertil kriterier, der efter vores mening er almindeligt forekommende og ikke udtryk for en ”særlig” aftalemæssig konstruktion.

Kontaktpersoner

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde