Høringssvar: Ny bogføringslov og implementering af politisk aftale om revision

Publiceret 08-12-2021
Høringssvar

Finans Danmark er positiv overfor flere tiltag i forslag til ny bogføringslov.

Udkastet til ny bogføringslov mv. indeholder en række fornuftige tiltag, som potentielt vil kunne føre til, at svindel og lovovertrædelser opdages på et tidligere tidspunkt. Dette vil være til gavn for statskassen, långivere og andre kreditorer samt ikke mindst til gavn for det store flertal af lovlydige virksomheder, som i dag udsættes for unfair konkurrence fra de virksomheder, der ikke følger reglerne. Vi er på den baggrund positive overfor forslaget til ny bogføringslov i vores høringssvar.

Endvidere implementeres sommerens politiske aftale om revision. Vi anerkender i høringssvaret, at der sker en opstramning og ikke en yderligere lempelse af revisionsreglerne, men havde gerne set en mere ambitiøs aftale.

Kontaktpersoner

Martin Thygesen

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde