Høringssvar: Lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og andre love - Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsats mod hvidvask mv.

Publiceret 16-09-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afleveret høringssvar til Justitsministeriet om etablering af et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt fast track-ordning vedrørende mistanke om hvidvask.

Finans Danmark støtter lovforslagets initiativer vedrørende etablering af et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder samt etablering af en fast track-ordning vedrørende transaktioner omhandlende hvidvask af større eller særlig mistænkelig karakter.

Det er meget positivt, at der indføres nye initiativer, der skal styrke og effektivisere indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiel kriminalitet. Vi ønsker særligt at fremhæve det operative samarbejde, der udvider mulighederne for at udveksle oplysninger og dermed samarbejde mere effektivt om den forebyggende indsats.

Derudover støtter Finans Danmark forslaget, som udvider tavshedspligten i hvidvaskloven med henblik på beskyttelse af ansatte hos de omfattede virksomheder. 

Finans Danmark har en række bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, som det følger af høringssvaret.

 

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde