Høringssvar: Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (samlelovforslag del II)

Publiceret 14-09-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.

Samlelovforslaget fastsætter supplerende regler til lov om beskyttelse af whistleblowere og skal præcisere samspillet med de eksisterende regler om whistleblowerordninger i den finansielle regulering. Endelig indfører lovforslaget en ny bestemmelse i lov om afvikling og restrukturering af visse finansielle virksomheder vedrørende de konkursretlige regler for kapitalgrundlagsinstrumenter i pengeinstrumenter og realkreditinstitutter.

Vi støtter fra Finans Danmarks side helt overordnet formålet med en stærkere beskyttelse af whistleblowere. Det er vigtigt for os, at der bliver skabt den fornødne klarhed om samspillet mellem de eksisterende regler om whistleblowerordninger i den finansielle regulering og lov om beskyttelse af whistleblowere. Selvom lovforslaget overordnet præciserer forholdet mellem de to sæt reguleringer, vil vi derfor gerne opfordre til, at der snarest fra myndighedernes side udarbejdes mere operationelle vejledninger for de omfattede virksomheder, herunder virksomhederne på det finansielle område med henholdsvis færre og flere end 50 ansatte. Lovforslagets bestemmelser vedrørende de særlige konkursretlige regler for kapitalgrundlagsinstrumenter giver ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktpersoner

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde