Høringssvar - Forslag til ændring af CPR-loven

Publiceret 20-08-2021
Høringssvar

Indenrigs-og Boligministeriet har sendt udkast til forslag til ændring af CPR-loven i høring.

I udkast til ændring af CPR-loven foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse, hvorefter pengeinstitutter bliver forpligtet til at udlevere kontoudskrifter til en kommune på anmodning, hvis oplysningerne kan medvirke til fastlæggelse af en borgers bopælsforhold.

Finans Danmark er betænkelig ved proportionaliteten i forslaget i forhold til de meget vidtgående og personlige oplysninger, der kan fremgå af en borgers kontoudskrifter. Det skal også ses i lyset af, at det ikke er sikkert, at formålet med at afklare en borgers bopælsforhold ved brug af kontoudskrifter kan lade sig gøre, da de enkelte posteringer i dag ikke nødvendigvis giver indsigt i, hvor en borger geografisk foretager sine indkøb.

Finans Danmarks holdning er, at det vil være mindre indgribende og proportionelt, hvis bestemmelsen i stedet blev ændret til, at pengeinstitutter bliver forpligtede til at udlevere oplysninger, hvis de ligger inde med relevante oplysninger om en kundes bopælsforhold.

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde