Høringssvar: Foreløbige overvejelser om en social taksonomi i EU

Publiceret 27-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar på en foreløbig rapport fra Platform on Sustainable Finance om en social taksonomi i EU.

Platform on Sustainable Finance, der rådgiver EU-Kommissionen om forskellige aspekter af EU-taksonomien, har offentliggjort en foreløbig rapport om, hvordan den sociale dimension af EU-taksonomien kan udbygges. En endelig rapport forventes at foreligge i slutning af året, når platformen har gennemgået de indkomne høringssvar.

Finans Danmark mener, at rapporten er et vigtigt skridt for den bæredygtige omstilling. Der skal mere fokus på de sociale aspekter af den bæredygtige dagsorden, hvis vi skal nå i mål med FN’s verdensmål.

Finans Danmark har i sit høringssvar formuleret fem principper, som bør danne grundlag for det videre arbejde med at udbygge den sociale dimension af EU-taksonomien. Principperne har til formål at sikre et rammeværk, der fungerer i praksis, og som kan understøtte og fremme finansiering af socialt bæredygtige aktiviteter og investeringer med en tydelig social dimension.

Finans Danmark mener, at en social taksonomi bør:

  1. bygge på internationalt anerkendte principper og normer for at maksimere potentialet for at omdirigere kapitalstrømme i en socialt bæredygtig retning – også uden for EU
  2. kobles sammen med den nuværende grønne EU-taksonomi for at sikre en sammenhængende regulering og en målestok for bæredygtige økonomiske aktiviteter, der rummer både de miljømæssige og sociale aspekter
  3. tage hensyn til de socioøkonomiske forskelle i lande ved at sætte relative grænser, der gør det muligt at finansiere socialt bæredygtige aktiviteter og foretage sociale investeringer i alle lande
  4. sikre et standardiseret datagrundlag til vurderingen af, om en aktivitet er socialt bæredygtig
  5. udvikle en EU-standard for sociale obligationer, der kan understøtte og fremme sociale investeringer.

Kontaktpersoner

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde