Høringssvar - Evaluering af kviklånsloven

Publiceret 13-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til evaluering af kviklånsloven.

I den politiske aftale bag kviklånsloven, blev det aftalt at evaluere loven efter ét år. I den forbindelse har Finans Danmark nu afgivet høringssvar.

For den finansielle sektor har kviklånsloven givet betydelige udfordringer både i forhold til ændringer for kreditaftaler og i forhold til markedsføring.

Loven har desværre ikke været ordentlig gennemarbejdet fra starten, hvilket Finans Danmark sammen med en lang række andre organisationer har gjort opmærksom på.

Loven har uhensigtsmæssigt begrænset pengeinstitutternes mulighed for at servicere sine kunder med korte lån, overtræk og forlængelser. Finans Danmark mener derfor at lovens anvendelsesområde bør revurderes, da det politisk er nødvendigt at forholde sig til hvilken form for långivning, der er ønskelig i det danske samfund. Der bør indføres en klar definition af begrebet kviklån.

Finans Danmark finder også, at man fra politisk side bør genoverveje, om det er hensigtsmæssigt, at man i forsøget på at begrænse spil og spiludbydere i væsentligt omfang har begrænset pengeinstitutternes muligheder for at markedsføre andre produkter end lån og for at brande pengeinstitutterne. Man bør i stedet se på spiludbydernes markedsføring. Her foreslår Finans Danmark, at man begrænser forbuddet mod markedsføring i forbindelse med spil eller spiludbydere til produktmarkedsføring af forbrugslån. Så kan indlånsprodukter samt investerings- og pensionsprodukter stadig markedsføres, og på sociale medier kan der gives advarsler om svindel og gode råd om f.eks. bæredygtig omstilling.

Ud over disse overordnede betragtninger rummer Finans Danmarks høringssvar en række konkrete forslag, blandt andet om, at:

  • beregningen af omkostningsloftet bør ændres, da etableringsomkostninger tælles med to gange
  • beregningen af ÅOP ved forlængelser ændres, så forbrugere ikke indirekte tvinges til at optage lån hos en anden kreditudbyder end sin egen bank
  • loven indsnævres ved at der udtrykkeligt undtages långivning hvor der stilles pant til sikkerhed
  • Markedsføringsloven ændres, så pengeinstitutterne får mulighed for at markedsføre produkter og services og brande sig på digitale medier, hvilket ikke er muligt i dag. Som de nuværende regler er, virker det konkurrenceforvridende at pengeinstitutterne er hindret i deres markedsføring og branding, mens udbydere af investerings -, pensions – og forsikringsprodukter ikke har samme hindring.

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde