Høringssvar: EU-Kommissionens strategi for bæredygtig finans

Publiceret 23-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-specialudvalget vedrørende EU-Kommissionens nye strategi for bæredygtig finans.

EU-Kommissionen har siden 2018 fremsat flere initiativer, der skal sikre den bæredygtige omstilling af samfundet. Finans Danmark støtter initiativerne, og ser EU-Kommissionens nye strategi for bæredygtig finans som en vigtig ramme for det videre arbejde mod en mere bæredygtig verden.

Finans Danmark mener, at der fortsat er behov for initiativer, der kan færdiggøre de grundlæggende rammer for bæredygtig finans i EU. Det er vigtigt, at vi fra dansk side arbejder målrettet for at bidrage og understøtte EU-Kommissionen i at sikre sammenhæng mellem de initiativer, som allerede enten er vedtaget, fremsat eller vil blive fremsat de kommende år under den nye strategi. Målet er at skabe en effektiv og sammenhængende regulering for bæredygtig finans. Det er nødvendigt - ikke blot for den finansielle sektor, men også for de øvrige virksomheder, der berøres af lovgivningen. Uden en sammenhængende og praktisk anvendelig regulering er der en risiko for, at omstillingen forsinkes unødigt på et tidspunkt, hvor investeringer i den bæredygtige omstilling er kritisk nødvendige.

Vi støtter, at taksonomien bliver bredere og mere nuanceret for at understøtte en omstilling af hele økonomien, som er nødvendig. Vi støtter også udarbejdelsen af en social taksonomi, som kan facilitere investeringer med en tydelig social dimension.

Vi ser flere udfordringer med ESG-ratings, og det er vigtigt, at der skabes mere gennemsigthed, troværdighed og bedre kvalitet i ESG-ratings, f.eks. gennem regulering på området. Vi opfordrer derfor til, at der fra dansk side arbejdes for, at tiltag på området fremrykkes. Lige nu forventer EU-Kommissionen først at komme med et udspil i 1. kvartal 2023.

Desuden er der behov for mere vejledning fra EU-Kommissionen om den praktiske implementering og anvendelse af de regler, der allerede er vedtaget og snart træder i kraft. Det gælder blandt andet de nye regler om afdækning af kunders bæredygtighedspræferencer. Her er der brug for mere vejledning om, hvordan dialogen med kunden om bæredygtighed bedst gribes an, så det sikres, at kunden forstår de valg, der skal træffes i henhold til EU-lovgivningen. Finans Danmark deltager gerne i arbejdet med at sikre hensigtsmæssige rammer herfor.

Det er også positivt, at EU-Kommissionen sætter mere fokus på bæredygtighedsrisici, da klimaforandringerne skaber behov for tilpasninger i risikostyringen i den finansielle sektor. Vi vil aktivt følge arbejdet og vil spille konstruktivt ind med vores anbefalinger og viden.  

Kontaktpersoner

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde