Høringssvar - EU-Kommissionens hvidvaskpakke

Publiceret 20-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-specialudvalget vedrørende EU-Kommissionens forslag til hvidvaskpakke.

Finans Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

Vi skal bemærke, at da offentliggørelsen og høringen af Kommissionens AML-pakke falder i sommerferieperioden, vanskeliggør det en dybere analyse af forslagene. Vi vil derfor i Finans Danmark med vores medlemsvirksomheder foretage en grundigere analyse af EU-Kommissionens AML-pakke i de kommende måneder forud for Kommissionens høringsfrist, så vi kan bidrage yderligere.  

Finans Danmark støtter Kommissionens forslag til et nyt og revideret regelgrundlag og tilsyn for bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i EU, og vi er meget enige i, at øget harmonisering både i reguleringen og i tilsynet vil styrke den fælles indsats på området.  

Vi vil dog fremhæve, at vi mener, at grundstenen for en effektiviseret indsats mod hvidvask og terrorfinansiering er øget samarbejde og dermed øget mulighed for deling af oplysninger. Dette er der behov for både nationalt og i EU i form af offentligt-privat samarbejde og internt mellem aktørerne i den finansielle sektor under behørig beskyttelse af data. Vi mener derfor, at det er afgørende, at der etableres et klart hjemmelsgrundlag for øget adgang til deling af oplysninger.  

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde