Høringssvar - EU-Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD og BRRD

Publiceret 15-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-specialudvalget.

EU-Kommissionen har i forslag til implementering af Basel IV-anbefalingerne i europæisk lovgivning lagt op til en model for det såkaldte outputgulv, som kan sende en betydelig ekstra regning til danske boligejere og virksomheder.

Outputgulvet, der er opfundet i Baselkomiteen for banktilsyn, som er et organ, der fastsætter globale standarder for bankregulering, begrænser den risikofølsomme kapitalbesparelse, som institutter kan opnå ved at bruge interne modeller. Problemet er, at outputgulvet passer meget dårligt til den europæiske bankmodel, hvor institutterne holder mange lavrisikolån på bøgerne. Kommissionen har i forslaget søgt at imødegå problemet ved foreløbige justeringer ved opgørelsen af outputgulvet , hvor der ikke er taget endelig stilling til en løsning på længere sigt.

Finans Danmark finder, at det er afgørende med en permanent mere risikofølsom implementering af outputgulvet, og løsningen skal omfatte lån med sikkerhed i såvel boliger som erhvervsejendomme og udlån til store ikke-ratede erhvervskunder.

Kontaktpersoner

Michael Friis

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde