Høringssvar: EU digital ID scheme

Publiceret 08-09-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen om det europæiske digitale eID.

Finans Danmark støtter intentionen om at udvikle en digital ID løsning, som kan anvendes i hele EU, og at dette sker ved en udvidelse af eIDAS forordningen til at omfatte ydelser, som tilbydes af både offentlige myndigheder og private virksomheder.

Vi finder det imidlertid vigtigt at balancere de investeringer, som er nødvendige for at udvikle en europæisk digital ID-løsning, i forhold til forventet accept og anvendelse hos borgerne i EU. Ligeledes skal der tages højde for de betydelige investeringer, som mange medlemslande, herunder Danmark, har foretaget i nationale løsninger.

Den europæiske eID-løsning foreslås baseret på en såkaldt wallet-løsning, så borgerne kan tilgå den fra deres smartphones. Det er en teknologi, som endnu ikke er stærkt udbredt og vil kræve mange investeringer fra det private erhvervsliv. Med henvisning til Tilgængelighedsdirektivet finder vi det samtidig bekymrende, såfremt adgangen til løsningen begrænses til én bestemt teknologisk løsning.

Endelig har vi gjort opmærksom på, at den implementeringsperiode, EU-kommissionen foreslår (et år efter implementeringen af den reviderede forordning), virker meget optimistisk. Til sammenligning har projektering og udvikling af MitID været i gang siden 2016.

Kontaktpersoner

Tom S. Jensen

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde