Høringssvar - ESMA konsultation om review af MAR retningslinjer om udsættelse af offentliggørelse af intern viden

Publiceret 30-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet hørinssvar til ESMA om review af MAR retningslinjer om udsættelse af offentliggørelse af intern viden.

ESMA har i denne konsultation haft fokus på hvorvidt oplysninger, der følger af kapitalkravsreglerne skal anses som intern viden og i givet fald, om offentliggørelse af sådanne oplysninger kan udsættes efter markedsmisbrugsreglerne.

I konsultationen anfører ESMA at anmodning om henholdsvis tilladelse til indfrielse og tilbagekøb af kapitalgrundlagsinstrumenter, der afventer godkendelse fra en kompetent myndighed, udkast til afgørelser som led i tilsynskontrollen og evalueringsprocessen (SREP) og vejledning om yderligere kapitalgrundlag (P2G) opfylder betingelserne for at være intern viden og vurderer dernæst, om kravene for udsættelse af sådan intern viden er opfyldt 

Finans Danmark støtter op om at få belyst, hvordan de nævnte oplysninger skal håndteres i relation til markedsmisbrugsreglerne, men vi er ikke enige med ESMA i deres betragtninger. Det er Finans Danmarks opfattelse, at så længe en udsteder afventer en endelig beslutning fra en kompetent myndighed, kan informationen ikke have en så præcis karakter, at kravene for intern viden er opfyldt. Hvad angår vejledning om yderligere kapitalgrundlag så er dette ikke en del af det bindende kapitalkrav, hvorfor vi ikke mener, det har en så præcis karakter, at det kan betragtes som intern viden.

Endvidere foreslår ESMA, at krav om yderligere kapitalgrundlag (P2R) også skal offentliggøres efter markedsmisbrugsreglerne. I CRR2 er der allerede i dag et krav om offentliggørelse af krav om yderligere kapitalgrundlag, hvorfor Finans Danmark ikke ser behov for en yderligere regulering efter markedsmisbrugsreglerne.

Kirsten Hjortshøj Bederholm

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde