Høringssvar: Forslag til guidelines om investorbeskyttelsesregler

Publiceret 04-05-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til European Supervisory Market Authority (ESMA) i forbindelse med deres Consultation Paper "Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements" (hensigtsmæssighedstest og ordreudførelse)

De foreslåede guidelines for hensigtsmæssighedstest og ordreudførelse minder i vid udstrækning om de eksisterende guidelines for egnethedstesten, hvilket ikke stemmer overens med den regulatoriske sondring mellem services med og uden investeringsrådgivning i MiFID II og den delegerede forordning.

Vi opfordrer derfor i høringssvaret til, at ESMA genovervejer bestemte dele af de foreslåede guidelines således, at den tilsigtede forskel på hensigtsmæssighedstest og egnethedstest ikke fjernes i niveau 3-reguleringen.

Investorbeskyttelsesreglerne i MiFID II indeholder krav om, at en værdipapirhandler skal kende sin kunde, når værdipapirhandleren yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje, eller før værdipapirhandleren gennemfører ordrer for en kunde. I praksis betyder reglerne, at værdipapirhandleren skal indhente oplysninger om kundens forhold, så værdipapirhandleren kan vurdere, om en handel er egnet til eller hensigtsmæssig for kunden.

Hvis værdipapirhandleren udøver investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal værdipapirhandleren gennemføre en egnethedstest af kunden. Til egnethedstesten skal værdipapirhandleren indhente oplysninger, der gør det muligt at vurdere kundens kendskab til og erfaring med de produkter, rådgivningen omhandler, samt vurdere kundens finansielle situation og investeringsformål.

Værdipapirhandleren skal på baggrund af oplysningerne gennemføre en egnethedstest, så værdipapirhandleren kan anbefale kunden den investering, der egner sig for kunden. Egnethedstesten skal blandt andet være baseret på oplysninger om kundens kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, kundens finansielle situation og kundens investeringsformål.

Hvis en værdipapirhandler ikke udøver investeringsrådgivning, men blot gennemfører handler for en detailkunde, skal værdipapirhandleren gennemføre en hensigtsmæssighedstest af kunden for så vidt angår komplekse produkter.

På baggrund af hensigtsmæssighedstesten skal værdipapirhandleren vurdere, om kundens kendskab til og erfaring med det ønskede produkt er tilstrækkeligt til, at det er hensigtsmæssigt for kunden at investere i produktet.

For pressehenvendelser

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde