Høringssvar - Bekendtgørelse om hjemrejsestøtte

Publiceret 16-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Finans Danmark finder i forbindelse med høringen anledning til at gøre opmærksom på, at gennemførelse af udbetaling af hjemrejsestøtte indeholder samme problemstillinger, som man kender fra repatrieringsområdet. 

Modtagere af hjemrejsestøtte vil i mange tilfælde vende hjem til lande, der i forhold til hvidvask- og terrorfinansiering kategoriseres som højrisiko- og/eller er sanktionerede lande. Det betyder, at udbetalingen af støtten vanskeliggøres og i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, vil skulle foretages under iagttagelse af en række forholdsregler for at undgå, at hjemrejsestøtten anvendes til terrorfinansiering eller indebærer brud på internationale sanktioner. 

Vi tillader os i forlængelse heraf at gøre opmærksom på, at det for os er uklart, hvordan man med det foreliggende bekendtgørelsesudkast (og i den efterfølgende praksis) vil tage højde for de vanskeligheder, der vil være i forhold til at gennemføre transaktioner til sanktionerede lande og højrisikolande. 

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde