Høring over udkast til lov om ændring af repatrieringsloven m.v.

Publiceret 11-03-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af repatrieringsloven m.v.

Med udbetalingen af repatrieringsydelser kan der i praksis opstå udfordringer i forhold til hvidvasklovens regler og regler om sanktioner, som den finansielle sektor er underlagt.

Udfordringerne er i udgangspunktet størst i relation til den del af repatrieringsydelserne, som skal udbetales, efter den repatrierende person er rejst fra Danmark.

Det er vigtigt, at der i lovgivningen tages højde for sammenspillet med reglerne, som den finansielle sektor er underlagt, når ydelserne skal udbetales eller overføres. Finans Danmark støtter og vil også gerne bidrage med input til den foreslåede bestemmelse i § 7a, stk. 4, hvorefter der kan fastsættes nærmere regler om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af hjælp til repatriering.  

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar om ændring af repatrieringsloven 

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af repatrieringsloven (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om ansøgeren fra Kriminalregisteret, nægtelse af hjælp til repatriering af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, m.v.)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde