Høj kundemobilitet blandt danske bankkunder viser sund konkurrence i sektoren

Publiceret 31-05-2021
Nyhed Analyse

Nye tal dokumenterer, at kundemobiliteten på det danske bank- og realkreditmarked ligger helt i top i Europa og har været stigende over de sidste mange år. I den femårige periode fra 2015 til 2019 har knap 18 procent af alle voksne danskere skiftet bank, og nyeste tal fra E-nettet og spørgeskemaundersøgelser viser, at kundemobiliteten kun er steget siden. Det vidner om en stærk og sund konkurrence på det danske bank- og realkreditmarked.

Ifølge en ny analyse fra Finans Danmark, baseret på registerdata på danskernes ind- og udlånskonti, har knap 18 procent af alle voksne danskere skiftet deres primære bankforbindelse i perioden 2015-2019. Det resultat ligger meget tæt på konklusionerne i andre undersøgelser, herunder i EU-Kommissionens omfattende undersøgelse fra 2016. Den viste, at knap 19 procent af de danske bankkunder havde skiftet bank over samme periode. EU-gennemsnittet ligger på lidt over 9 pct. mens mobiliteten i sammenlignelige lande som Finland ligger lige under EU-gennemsnittet – Finland ligger på en 17. plads i Europa, hvor Danmark ligger på førstepladsen med den højeste kundemobilitet i Europa.

”Vores nye analyse bekræfter, at der efter international målestok er en betydelig grad af kundemobilitet på det danske bank- og realkreditmarked. Og det gælder på alle de større markeder for bank- og realkreditservices til privatkunder, fra løn- og opsparingskonto, boligfinansiering og realkredit samt investeringsprodukter. Danmark ligger i top, når det gælder kundemobilitet i Europa”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter:

”Når danskerne skifter så hyppigt banker, er det udtryk for en høj grad af konkurrence på det danske bank- og realkreditmarked. Danskerne er i et internationalt perspektiv kritiske forbrugere, som skifter bank og realkreditinstitut, når de ikke er tilfredse med priser eller services. Det er nemt som kunde at finde priser, få konkurrerende tilbud og skifte bank, ikke mindst på grund af de digitale platforme, som sektoren har udviklet.”

Bankernes indtjening er lav

Ifølge analysen afhænger kundemobiliteten af flere forhold, herunder hvor mange services kunderne efterspørger, antallet af bankforbindelser, om man er flyttet, har købt ny bolig mv. Særligt den stigende aktivitet på boligmarkedet kan have haft en betydelig indvirkning på den stigende kundemobilitet, vi har set over de sidste par år. Generelt tyder tallene på, at en del danskere løbende optimerer deres brug af bankservices alt efter, hvilken bank der tilbyder de mest attraktive løsninger.

Mobile og kritiske kunder er kun én blandt flere indikationer på, at der er sund konkurrence mellem de danske banker og realkreditinstitutter. En anden væsentlig indikation er, at bankernes indtjening er lav, når forretningen af aktionærernes kapital holdes op mod, hvad virksomheder i andre danske brancher kan levere til deres aktionærer. Der er således ingen tegn på overnormal indtjening i bankerne.

”Flere end tres banker ligger i konkurrence med hinanden om at tilbyde danskerne de bedste løsninger. Det betyder, at der skal arbejdes for hver en tjent krone, og at indtjeningen i bankerne er lav, når vi sammenligner med andre brancher. Samlet set får danskerne altså effektive services til konkurrencedygtige priser i deres banker,” siger Niels Arne Dam.

Til baggrund:

  • Flere andre nyere undersøgelser foretaget siden 2019 viser, at kundemobiliteten er steget yderligere siden hen. Her betragtes kundemobiliteten på etårs-basis: Fra at ligge med en kundemobilitet på ca. 4 procent pr. år i perioden fra 2014 til 2019, viser E-nettets tal samt spørgeskemaundersøgelser fra 2020 en kundemobilitet på mellem 4,5 og 6,5 procent, mens en helt ny spørgeundersøgelse fra maj 2021 viser en kundemobilitet på knap 8 procent. Det billede er i øvrigt også bekræftet af årlige kundeundersøgelser fra MyBanker, hvor andelen, der svarer, at de har skiftet bank inden for de sidste fem år, er steget fra 23 procent i 2018 til 40 procent i 2021.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde