Hjemløse har fortsat adgang til kontanter

Publiceret 07-09-2021
Blog

Debatindlæg af digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen, udgivet i Politiken 7. september 2021.

Læser man Camilla Ida Ravnbøls og Maja Løvbjerg Hansens kronik 31. august, får man det indtryk, at hjemløse og andre udsatte ikke længere har adgang til kontanter. Debatten om den digitale udvikling og dens betydning for udsatte grupper er vigtig. Men den debat foregår bedst med fakta. Der er faktisk stadig muligheder for adgang til kontanter for de mennesker, som er udfordret af de nye digitale betalingsformer. Samtidig arbejdes der på en mere permanent løsning.

Der er fuld fart på digitaliseringen i disse år, og coronakrisen har givet udviklingen yderligere et skub. Det betyder bl.a., at stadig færre bruger kontanter til at betale med. I bankerne er antallet af kassetransaktioner faldet markant de senere år. Den manglende efterspørgsel betyder, at bankerne har måttet lukke flere af deres kontantkasser.

Men der er stadig banker, som har en traditionel kassefunktion. Både i mindre byer - og i de fire store. Derudover tilbyder stort set alle pengeinstitutter, at man kan hæve kontanter i en automat. Der er i dag over 2.000 hæveautomater fordelt over hele landet.

Bankerne er meget opmærksomme på, at nogle grupper, herunder hjemløse og andre udsatte med helt særlige behov, er udfordret af udviklingen og stadig har brug for kontanter for at kunne håndtere betalinger og køb. Derfor har bankerne også lavet løsninger for dem.

Hvis man har svært ved at huske koden til sit betalingskort, så tilbyder nogle banker en løsning, hvor man kan se sin kode i netbanken. En anden mulighed er, at man med et kontantkort og en simpel mobilbank kan betale og hæve penge uden brug af kode. Der er også mulighed for at foretage overførsler og betalinger enten i en filial eller via bankens kundeservice.

I 2017 indgik Finans Danmark en aftale med KL, der sikrer, at hjemløse kan få et betalingskort, også uden fast adresse. Og samme år indgik Hus Forbi, MobilePay og Danske Bank en aftale, der betyder, at sælgere af Hus Forbi kan få betaling fra kunderne på MobilePay. Senest har Danske Bank og Hus Forbi for nylig indgået en aftale, der betyder, at de hjemløse kan hente deres betalingskort hos Hus Forbi i København. Alle disse tiltag er med til at gøre det nemmere for hjemløse at få et betalingskort.

Der findes dog en lille restgruppe blandt de hjemløse, som stadig har udfordringer med betalingskortet. Derfor etablerede bankerne og KL en ordning under coronakrisen, da alt andet lukkede ned.

Ordningen sikrede, at de hjemløse kunne få kontanter udleveret på en fysisk lokalitet i kommunen, den såkaldte 'coronabank'. Ordningen ophørte i april i år, men er afløst af en ordning, hvor to banker holder kontantkasser åbne på Vesterbro i København. Erfaringerne hidtil viser dog, at de to banker tilsammen har haft under 10 udbetalinger om måneden, så efterspørgslen er tilsyneladende meget lav.

Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat skal tage hensyn til de mennesker, som af forskellige grunde er afhængige af de bemandede kontantkasser for at kunne tilgå deres penge. Her er det vigtigt, at der gøres en ekstra indsats over for den enkelte borger i forhold til at oplyse om de mange muligheder, der faktisk allerede er i dag. Det skal ske i samarbejde med banker og kommuner. 

Men lige så vigtigt er det, at vi finder en mere permanent løsning, der tager hånd om den lille restgruppe, typisk blandt de hjemløse, der stadig har behov for kontantudlevering. 

Finans Danmark deltager i den forbindelse konstruktivt i den arbejdsgruppe under Social- og Ældreministeriet, der i øjeblikket ser på problemstillingen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde