Grænseoverskridende kriminalitet vil blive begrænset med nyt EU-hvidvasktilsyn

Publiceret 20-07-2021
Nyhed

Et nyt forslag fra Kommissionen om et fælles EU-hvidvasktilsyn og ens regler mod hvidvask og terrorfinansiering er en god ide, der vil sikre et større fokus i EU på koordinering og ensartethed i forhold til økonomisk kriminalitet, lyder det fra Finans Danmark.

EU-Kommissionen har i dag fremlagt et forslag, der skal styrke den europæiske bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Kommissionens pakke indeholder blandt andet forslag om nyt EU-tilsyn og et harmoniseret regelsæt, som vil sikre ensartethed i reglerne på tværs af EU. 

Finans Danmark støtter EU-Kommissionens forslag. Det er vigtigt at sikre, at bekæmpelse af økonomisk kriminalitet sker mere ensartet end i dag, hvor reguleringen og indsatsen på tværs af EU er for fragmenteret.

”Økonomisk kriminalitet er ofte grænseoverskridende, og derfor har vi brug for stærke og fælles regler i EU. Bedre koordinering og ensartethed på europæisk plan er afgørende for bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det bliver der lagt op til med kommissionens forslag,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Nyt EU-tilsyn

En del af forslaget fra EU-Kommissionen handler om en ny tilsynsmyndighed på EU-niveau, der skal føre tilsyn med de største europæiske banker og virksomheder/aktører uden for den finansielle sektor.

”Forslaget om en EU-tilsynsmyndighed er et skridt på vejen til at sikre bedre ensartethed og koordinering på tværs af medlemslandene. Men det er også vigtigt, at kompetencen mellem den nye myndighed og de nationale tilsynsmyndigheder er klar, og at der ikke sker dobbelttilsyn. Den nye myndighed vil kunne være med til at skabe et koordinerende overblik og sikre samarbejde i kampen mod økonomisk kriminalitet,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.


Informationsudveksling og offentlig-privat samarbejde

Også bedre mulighed for informationsudveksling og offentlig-privat samarbejde har længe været et fokusområde for Finans Danmark.

I forbindelse med Finans Danmarks Hvidvask Task Force i 2019 var en af anbefalingerne netop en Fælles Efterforskningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT), hvor banker og myndigheder kan dele konkrete oplysninger med hinanden. Et forslag, der er ved at blive til virkelighed i Danmark med baggrund i politiaftalen for december 2020.

Kommissionens forslag indeholder dog ikke mulighed for en højere grad af informationsudveksling og samarbejde på tværs.

”Der er gode takter i Kommissionens forslag, men det indeholder mod forventning ikke en hjemmel til informationsudveksling. Det er imidlertid vigtigt, at EU-Kommissionen også har fokus på at give bedre mulighed for informationsudveksling og offentlig-privat samarbejde, som vi i Finans Danmark allerede aktivt arbejder for i Danmark. For samarbejde og deling af viden er helt afgørende i kampen mod økonomisk kriminalitet,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

EU-Kommissionens forslag skal nu forhandles mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Det er Finans Danmarks forventning, at reglerne vil træde i kraft i 2024, og at den nye tilsynsmyndighed vil være funktionel i 2026.

Link til kommissionens forslag

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde