Finanstilsynet baner vej for dansk overimplementering af EU-regler

Publiceret 09-07-2021
Nyhed

Stik imod de politiske tilkendegivelser i forbindelse med implementeringen af EU’s krisehåndteringsdirektiv, vil Finanstilsynet nu indføre et krav, der markant forhøjer den mængde kapital (de såkaldte NEP-krav), som de danske banker og realkreditinstitutter skal holde for at dække tab, hvis instituttet bliver nødlidende. Med forslaget går Finanstilsynet enegang i forhold til det øvrige EU. Det vil skabe ulige konkurrencevilkår for de danske institutter.

Da et bredt flertal i Folketinget ved årsskiftet blev enige om implementeringen af en række ændringer af EU’s krisehåndteringsdirektiv i dansk lovgivning, skete det bl.a. med en politisk målsætning om, at NEP- og gældsbufferkravene til danske banker skulle være på niveau med, hvad der gælder i resten af Europa.

Men Finanstilsynets kommende tilsynsvejledning på området introducerer et overdækningskrav, som vil medføre, at de reelle NEP-/gældsbufferkrav bliver forhøjet for danske institutter og bliver endnu højere end i sammenlignelige lande. Det er efter Finans Danmarks opfattelse i strid med de danske politikeres tilkendegivelser, og stiller Danmark konkurrencemæssigt ringere.

”Det er bekymrende, at Finanstilsynet med forslaget reelt baner vejen for dansk overimplementering hvilket er stik imod de politiske tilkendegivelser under efterårets forhandlinger. Her lagde politikerne vægt på, at den danske implementering er på niveau med, hvad der sker i resten af Europa. Finanstilsynets praksis skal derfor justeres, så de lever op til de politiske intentioner”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Samtidig er vi bekymret for, at udenlandske institutter med både lavere NEP-krav og ingen voldsomme regulatoriske krav om NEP-overdækning vil kunne bruge denne konkurrencefordel til at vinde markedsandele

”Det er i øvrigt vores vurdering, at Finanstilsynets forslag er baseret på et ekstremt konservativt grundlag. Det antages bl.a., at de finansielle markeder vil fryse helt til i en længere periode. Det er ikke et billede, vi kan genkende. Vi oplever derimod åbne markeder selv i krisetider som under den aktuelle COVID-19-krise, hvor institutterne trods stigende priser har været i stand til at agere i markedet”, siger Ulrik Nødgaard.

 

Læs Finans Danmarks høringssvar her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde