Finanssektoren leverer nye produkter og værktøjer til bæredygtig omstilling

Publiceret 07-04-2021
Nyhed

Nye grønne produkter til kunderne, styrket rådgivning om energirenovering, reduktionsmål for investeringsfondes klimaaftryk, brancheanbefalinger om bæredygtig kapitalforvaltning, fælles ramme til at opgøre klimaaftryk på investeringer og udlån og meget mere. Det er nogle af de mange resultater af finanssektorens bidrag til den grønne omstilling i 2020. Det konkluderer en ny bæredygtighedsredegørelse, som Finans Danmarks lancerer i dag.

 

Det er første gang, at finanssektoren gør samlet status over sin indsats og bidrag til den grønne omstilling. Finans Danmark, der repræsenterer banker, realkreditinstitutter, investeringsfonde, kapitalforvaltere og børsmæglere nedsatte i 2019 et rådgivende Forum for Bæredygtig Finans med Anders Eldrup i spidsen, som efter ét års arbejde leverede 20 anbefalinger til, hvordan finanssektoren kunne gå forrest og bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling. Sektoren har siden arbejdet intensivt med anbefalingerne og gør nu status i en ny redegørelse, som konkluderer, at finanssektoren udgør en vigtig motor, når nye redskaber til grøn omstilling skal realiseres.

”Finanssektoren har uden tvivl fulgt op på forummets anbefalinger, som vi for lidt mere end et års tid siden afleverede til Finans Danmarks bestyrelse. De har skabt bæredygtige resultater både i dialog med privatkunder og erhvervslivet, men også på tværs af finanssektoren og i samarbejde mellem forskellige brancher, myndigheder og lande. Det er en indsats, som helt klart skubber Danmark mod en mere grøn og bæredygtig fremtid og bidrager til både regeringens ambitiøse mål om 70 pct. CO2-reduktionsmål samt Paris-aftalen generelt,” siger Anders Eldrup, formand for Forum for Bæredygtig Finans, som også bestod af en række fremtrædende eksperter som blandt andet bestyrelsesformand for Concito Connie Hedegaard og professorerne fra KU Katherine Richardson og Peter Birch Sørensen.

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør for Finans Danmark, er heller ikke i tvivl om, at finanssektoren har leveret en vigtig indsats til gavn for hele samfundet:

”Selv om finanssektoren i sig selv ikke er en stor udleder af CO2, har den en central rolle, når der skal sikres finansiering til den grønne omstilling af samfundet. Siden vi fik forummets anbefalinger i december 2019, har vi accelereret vores bidrag til den grønne omstilling, som vi allerede dengang var godt i gang med. Og i dag er jeg både tilfreds med og stolt af det, vi har leveret, med at skabe nye værktøjer og mærkbare indsatser. Mange resultater er allerede nået – og flere er på vej.”

Flere grønne produkter og bæredygtighed i kunderådgivning

Nogle af forummets vigtigste anbefalinger var, at finanssektoren skal integrere bæredygtighed i egen forretning, inddrage bæredygtighed i kunderådgivning og have flere grønne produkter på hylderne. Og den opgave har Finans Danmarks medlemmer i den grad løftet og leveret på.

Redegørelsen viser blandt andet, at ni ud af ti penge- og realkreditinstitutter inddrager bæredygtighed, når kunderne – både private og erhvervslivet – får rådgivning i banken. Samtidig har otte ud af ti medlemmer i 2020 lanceret nye bæredygtige produkter. Kunderne kan nu vælge blandt mange flere grønne billån, lån til energirenovering eller nye bæredygtige investeringsfonde.

”I finanssektoren gør vi først og fremmest en forskel i samspillet med vores kunder. Det sker, når vi rådgiver både privatkunder og virksomheder om mere bæredygtige valg. Og her er det afgørende, at vi kan understøtte de valg med låne- og investeringsprodukter, der bidrager til bedre klima og sociale forhold i fremtiden,” siger Ulrik Nødgaard.

Klimamål, klimapartnerskab og CO2-model

Som opfølgning på anbefalinger fra forummet har Finans Danmark på vegne af sektoren i løbet 2020 stået i spidsen for en række vigtige initiativer, som er gamechangere i den bæredygtige omstilling. Der er blandt andet vedtaget et fælles mål om at reducere CO2-aftrykket fra danske aktiefonde til private investorer med 75 pct. frem mod 2030 i forhold til verdensaktieindekset i 2020. Og der er udviklet en CO2-model, som finanssektoren kan anvende til at opgøre CO2-udledningerne fra sektorens udlån og investeringer og sætte mål for, hvordan udledningerne kan reduceres i de kommende år.

Desuden har Finans Danmark også bragt forummets anbefalinger videre i sit arbejde i regeringens klimapartnerskab, og regeringen har efterfølgende bedt Finanssektorens klimapartnerskab, med Finans Danmark i spidsen, om at udvikle en fælles metode til at opgøre CO2-udledninger i et bredt samarbejde med myndigheder og andre organisationer på tværs af alle 13 klimapartnerskaber. Formålet er at gøre det muligt at opgøre og sætte mål for reduktionerne af CO2 på tværs af hele erhvervslivet.

”Vi har i 2020 arbejdet intensivt med at følge op på anbefalingerne fra Forum for Bæredygtig Finans og har på relativt kort tid udviklet afgørende værktøjer og sat ambitiøse reduktionsmål. Det er et solidt fundament for, at vi i fremtiden endnu bedre kan styre udlån og investeringer i en mere bæredygtig retning herhjemme – og at Danmark er i front blandt de 27 EU-lande, når det gælder bæredygtig finans. Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde i 2021,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Fakta:

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde