Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Publiceret 01-06-2021
Nyhed

Finans Danmark deler vismændenes vurdering af, at erhvervsudlånet til virksomhederne, der det seneste år til en vis grad har været dækket af staten, naturligt bør gå tilbage til bankerne og vurderes ud fra almindelige kreditmæssige principper. Finans Danmark deler desuden vurderingen af, at der her og nu ikke er akut behov for indgreb på boligmarkedet, men at udviklingen skal følges nøje.

Mange virksomheder har under coronakrisen fået lån af staten via forskellige hjælpepakker. Sammen med en generel tilbageholdenhed med at investere i virksomhederne har det betydet, at bankernes erhvervsudlån er faldet under coronakrisen og fortsat er lavere end før krisen. Det er sket på trods af, at bankerne har bevilget lån og kreditter for over 100 mia. kr. Vismandsrapporten anbefaler, erhvervsudlånet nu bør gå tilbage til bankerne. Det er efter Finans Danmark opfattelse et naturligt skridt.

”Bankerne har under coronakrisen stået parat med kreditter, og gør det fortsat. Det er vigtigt, at der er bred forståelse for og opbakning til, at bankerne her udfører en nøglerolle af stor samfundsmæssig betydning, når de kreditvurderer virksomheder – også selv om det i nogle tilfælde kan betyde, at nogle virksomheder desværre ikke vil kunne opnå ny finansiering i bankerne eller vil have brug for statslige garantier. Men heldigvis vil langt de fleste danske virksomheder kunne få finansiering i bankerne”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

I forhold til udviklingen på boligmarkedet peger vismændene på, at selv om boligpriserne er steget væsentligt under coronakrisen, så er der på nuværende tidspunkt ikke et akut behov for indgreb på boligmarkedet, men at udviklingen bør følges nøje. Det er Finans Danmark enig i.

”I forhold til diskussionen om et eventuelt indgreb i danskernes lånemuligheder er det som påpeget af vismændene vigtigt at tage hensyn til, at der allerede er sket mange opstramninger siden finanskrisen, og at coronaepidemien kan have påvirket boligefterspørgslen. Kombineret med udsigten til højere renter er det derfor afgørende at træde forsigtigt i den kommende tid”, siger Ulrik Nødgaard, der samtidig understreger vigtigheden af, at der snarest muligt skabes klarhed om de nye ejendomsvurderinger og det nye ejendomsbeskatningssystem, hvis systemet skal have den ønskede effekt på boligpriserne.

 
Læs hele Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde