Finans Danmarks kommentar til Risikorådets henstilling om indgreb på boligmarkedet

Publiceret 22-06-2021
Nyhed

Det Systemiske Risikoråd henstiller til, at der gribes ind på boligmarkedet ved at begrænse adgangen til afdragsfrie lån. Men ifølge Finans Danmark er diagnosen for boligmarkedet ikke entydig, og markedet er et helt andet sted, end det var i midten af 00’erne. Samtidig forventes udsigten til stigende renter og det nye boligskattesystem at lægge en dæmper på boligmarkedet de kommende år.

I foråret 2021 pegede Det Systemiske Risikoråd på, at udviklingen på boligmarkedet var bekymrende, og at der var behov for at iværksætte nye tiltag, der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet. Risikorådet henstiller derfor i dag til regeringen, at den strammer danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom.

”Der er ingen tvivl om, at der i øjeblikket er høj aktivitet på boligmarkedet, men vi ser ikke umiddelbart tegn på en overophedning. Da boligmarkedet var på sit højeste i 00’erne, steg priserne på ejerlejligheder med 40 procent årligt. I dag stiger de i Københavnsområdet med 15 procent om året. Det er selvfølgelig en pæn stigning, men der er samtidig mange andre steder i landet, hvor vi ikke ser de store prisstigninger. Hertil kommer, at i modsætning til i midten af 00’erne er de grundlæggende forhold i økonomien i balance”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Når man skal give det nuværende boligmarked et sundhedstjek, skal man også holde sig for øje, at der ligger nogle ting i horisonten, som vil have en dæmpende virkning på boligmarkedet. Dels ser vi allerede stigende renter, og flere forventer yderligere rentestigninger de kommende år. Skatteministeren har netop bebudet, at de nye ejendomsvurderinger vil begynde at dumpe ind gennem danskernes brevsprækker efter sommerferien, og det betyder, at vi får en ny boligbeskatning i 2024, som vil lægge en dæmper på boligpriserne. På den baggrund mener vi, at man på nuværende tidspunkt skal være forsigtig med at begrænse danskernes lånemuligheder yderligere. Den opfattelse deles af vismændene i deres seneste vurdering, hvor de påpeger, at der siden finanskrisen allerede er sket mange opstramninger”.

Henstilling om begrænsning af afdragsfrihed

Det Systemiske Risikoråd henstiller til regeringen, at den strammer boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom. Tiltaget indebærer, at boligejere ikke kan optage afdragsfrie realkreditlån eller realkreditlignende banklån mod pant i fast ejendom, hvis boligens belåningsgrad overstiger 60 procent.

I Det Økonomiske Råds seneste rapport fra foråret 2021 vurderede vismændene, at der ikke var behov for stramninger på boligmarkedet. Men hvis man ønsker at begrænse danskernes mulighed for at optage afdragsfrie lån – som Risikorådet i dag anbefaler – skal man være opmærksom på, at det vil være en ulempe for de boligejere, der benytter afdragsfriheden til at tilbagebetale dyrere lån.

”Det er i sidste ende en politisk beslutning, om og i hvilket omfang man ønsker indgreb på boligmarkedet, og vi indgår gerne i en aktiv dialog med regeringen og Folketinget”, siger Ane Arnth Jensen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde