Finans Danmark støtter Kommissionens tanker om en European Single Access Point for virksomhedsoplysninger

Publiceret 18-01-2021
Høringssvar

Finans Danmark har svaret på Kommissionens inception impact assessment på en European Single Access point.

I september 2020 lancerede Kommissionen sin handlingsplan for den videre udvikling af det fælles kapitalmarked i EU. Et af initiativerne i handlingsplanen er etableringen af en såkaldt European Single Access Point (ESAP) for virksomhedsoplysninger.

Kommissionen har i december 2020 sendt en inception impact assessment i høring, hvor Kommissionen beskriver sine overordnede tanker om ESAP.  

I høringssvaret støtter Finans Danmark etableringen af ESAP. Finans Danmark fremhæver, at førsteprioriteten må være at sikre adgang til bæredygtighedsdata, og at etableringen af ESAP ikke må forsinke det arbejde. Det er desuden vigtigt at have fokus på rapporteringskrav, der sikrer adgangen til de oplysninger, der er nødvendige for, at finansielle virksomheder kan varetage deres oplysningsforpligtelser i henhold til særligt taksonomi- og disclosureforordningen. Endelig skal ESAP kombineres med en ’single reporting channel’ for at undgå, at virksomheder skal indberette oplysninger flere steder.

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Finance Denmark consultation response on ESAP

Høring

Financial transparency – single EU access point for company information

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde