Finans Danmark hilser EU-Kommissionens klimapagt velkommen

Publiceret 08-01-2021
Høringssvar

Finans Danmark støtter varmt EU-Kommissionens fokus på at håndtere de klima- og miljømæssige udfordringer, som vi står overfor.

EU-Kommissionen har fokus på en lang række områder og inviterer den private sektor, virksomheder og den finansielle sektor til at ”do well by doing good”. Det er et fokusområde i Finans Danmark, som bl.a. er afspejlet i udviklingen af en model til at måle CO2-aftrykket på udlån og investeringer.

EU-Kommissionen fremhæver udnyttelse af teknologi som et fokusområde i klimapagten. Vi vil i den forbindelse gerne fremhæve, at vi støtter etablering af et fælles ESG EU-dataregister.

Desuden fremhæves det i pagten, at energieffektiviseringer af bygninger er et vigtigt skridt i den bæredygtige omstilling af samfundet, da en stor del af energiforbruget stammer fra ejendomme. Der er derfor et stort potentiale i at nedbringe det samlede energiforbrug – og dermed også CO2-udledningen. Derfor er det positivt, at klimapagten skal understøtte energieffektiviseringer af bygninger i tråd med Kommissionens renoveringsbølge. For at lykkes med den grønne omstilling af bygningsmassen er det vigtigt, at flere tilskyndes til at energirenovere deres ejendomme. En barriere for flere energirenoveringer er, at mange ikke kender til den energimæssige stand af deres ejendom. Her har penge- og realkreditinstitutter en vigtig rolle at spille, og derfor bruger Finans Danmarks medlemmer de naturlige kontaktpunkter med kunderne, fx ved låneomlægning at have en dialog om mulige energiforbedringer. Der er dog behov for bedre data og redskaber. Det er vigtigt, at datagrundlaget for energimærker og energiforbrug forbedres. Det kan blandt andet være ved øget digitalisering, nemmere adgang til data og hyppigere opdatering af energimærker. Derudover er der brug for, at energimærkningsordningen er lettere at forstå for ejeren, så den kan fungere som en konkret klimahandlingsplan for ejendommen.

Afslutningsvis vil Finans Danmark gerne støtte initiativet med klimaambassadører.

Anne Reinhold

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Finans Danmark hilser Kommissionens klimapagt velkommen

Høring

European Climate Pact

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde