Finans Danmark havde gerne set, at flere virksomheder blev omfattet af revisionspligt

Publiceret 24-06-2021
Nyhed

Regeringen og et bredt politisk flertal har netop præsenteret en aftale om skærpet revisions- og revisorpligt. Finans Danmark bakker fuldt ud op om formålet med aftalen, men havde gerne set, at flere virksomheder blev omfattet af revisionspligt.

Efter Finans Danmarks opfattelse er der i høj grad brug for en opstramning af revisionspligten. I dag får mere end halvdelen af de danske virksomheder, der er drevet i selskabsform med begrænset hæftelse, enten slet ingen revisorbistand eller alene ansvarsfri assistance med regnskabsopstillingen fra revisor. Det skal ses i forhold til, at over 85 % af selskaberne fik foretaget revision med høj grad af sikkerhed og tilknyttet revisoransvar så sent som i 2012.

”Som tallene viser, har lempelser af revisionspligten fra 2006 og 2011 medført en uholdbar udvikling. Det er desværre ikke i samfundets interesse. Der er tale om virksomheder drevet i selskabsform med begrænset hæftelse. Det betyder, at kreditorerne, bl.a. statskassen, långivere og samhandelspartnere, ufrivilligt må påtage sig større risiko for væsentlige tab. Det skyldes, at der ikke foretages revision med høj grad af sikkerhed og ikke gælder et revisoransvar”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Vi ser derfor positivt på, at regeringen og aftalepartierne vil gennemføre opstramninger, men er bekymrede over, at aftalen ser ud til kun at omfatte ganske få virksomheder. Vi frygter, at de gode intentioner bag aftalen om at dæmme op for svindel samt at styrke regelefterlevelsen hos virksomhederne ikke får den ønskede effekt”.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde