Finans Danmark enig med vismændene: Finansiel regulering har altid en pris

Publiceret 12-10-2021
Nyhed

De Økonomiske Råd har i dag offentliggjort vismandsrapport for efteråret 2021. Finans Danmark er enig i, at finansiel regulering grundlæggende er af strukturel karakter, der medfører lavere økonomisk aktivitet i samfundet. Fremtidige indgreb i boligejernes lånemuligheder bør desuden ses i sammenhæng med deres samlede økonomi, herunder deres betydelige pensionsopsparing.

I lyset af den verserende debat om indgreb på boligmarkedet understreger vismændene vigtigheden af at skelne mellem strukturelle og konjunkturelle tiltag. Ifølge vismændene er finansiel regulering grundlæggende af strukturel karakter, der medfører samfundsøkonomiske omkostninger i form af lavere økonomisk aktivitet i samfundet. Det er derfor vigtigt, at de gavnlige virkninger af regulatoriske indgreb holdes op med disse omkostninger.

”Vismændene peger her på en central og ofte overset pointe, at øget finansiel regulering kommer med en pris for samfundet. Det er ikke mindst relevant i forhold til den aktuelle debat om indgreb i boligejernes adgang til boligfinansiering. Krav om afdrag eller højere udbetalingskrav vil ikke blot betyde lavere samfundsøkonomisk aktivitet, men også forringe den enkelte boligejers fleksibilitet i forhold til f.eks. valg af bolig eller muligheden for at afvikle dyrere gæld. Det skal med i overvejelser om eventuelle indgreb”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Hertil kommer, at det kan være svært mere generelt at se det formålstjenlige i at insistere på højere udbetaling og krav om afdrag, samtidig med at mange husholdninger er tvunget til at spare mindst 10-15 pct. op i arbejdsmarkedspension. Danmark er et af de lande i verden med den største finansielle nettoformue, bl.a. som følge af vores store pensionsopsparinger. Det bør tænkes ind i fremtidige indgreb i boligejernes lånemuligheder og i forhold til, at den enkelte dansker kan disponere over sin økonomi på den mest hensigtsmæssige måde i løbet af sit liv.”

Coronalån

Finans Danmark glæder sig over, at Danmark er kommet langt bedre gennem coronakrisen end først antaget. Det skyldes ikke mindst de omfattende hjælpepakker, som har været med til at holde hånden under virksomhederne og husholdningerne i en svær situation. Blandt andet har alle virksomheder uden forudgående kreditvurdering kunnet optage særlige rentefrie lån hos staten, uanset om de var negativt påvirket af coronakrisen. I følge den politiske aftale, der blev indgået i september, vil de lån, der lå til at forfalde frem til 1. april 2022, forlænges hertil og kan derefter forlænges med yderligere op til to år, men med renter. Det giver virksomhederne incitament til at søge privat finansiering i bankerne.

”Vi er enige med vismændene i, at det er en god løsning, at virksomhederne fra april næste år økonomisk tilskyndes til at finde lån i bankerne i stedet for hos staten. Det er godt for alle, at vi som samfund vender tilbage til normale tider, hvor virksomhederne får lån i banken på grundlag af en ansvarlig kreditvurdering. Finans Danmark har i den sammenhæng indgået en ny hensigtserklæring med regeringen om, at bankerne vil gøre en stor indsats for at hjælpe kreditværdige og levedygtige virksomheder, der skal afvikle deres lån i staten, med nye banklån”, siger Ulrik Nødgaard. Han understreger dog samtidig, at selv om bankerne vil gøre deres bedste for at hjælpe så mange som muligt, så vil der være virksomheder, som må dreje nøglen om, hvis deres økonomiske situation ikke giver dem mulighed for at tilbagebetale det, de har lånt af staten.

 

Læs hele Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde