Fælles model for CO2-måling - 11 anbefalinger fra tværgående samarbejde

Publiceret 25-03-2021
Nyhed

Grønt Erhvervsforum udpegede i september 2020 finanssektorens klimapartner-skab med Finans Danmark i spidsen til at lede et projekt på tværs af alle 13 klimapartnerskaber med fokus på CO2-måling. Resultatet er 11 anbefalinger, der viser vejen til en fælles metode for opgørelse af CO2-aftryk på tværs af alle brancher samt styrket og digitaliseret adgang til data.

 

I Danmark har vi en fælles målsætning om at re­ducere den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030 og en ambition om at bidrage til at nedbringe klodens CO2-udledning. For at lykkes har vi brug for et kompas at styre efter. Et fælles sprog og en fælles målestok.

Vi skal vide, hvor meget CO2 virksomhederne og det offentlige udle­der, så vi kan sætte reduktionsmål, følge vejen mod målet og sende pengene i grønne projekter. Det handler om at kunne træffe grønnere valg.

Der er stor efterspørgsel efter virksomhedernes CO2-data fra både myndigheder og markedet – og den stiger de kommende år med krav fra EU.

3 barrierer

Samarbejdsprojektet har identificeret tre barrierer for, at virksomhederne kommer i gang med at klimarapportere:

 - Mangel på ens metoder

 - Ingen standardiseret og digitaliseret adgang til klimadata

 - Utilstrækkelige digitale værktøjer, støtte og vejledning.

 

11 anbefalinger

På tværs af alle klimapartnerskaberne er der formuleret en fælles mission om at etablere en sammenhængende model for alle offentlige og private aktører, som gør det gennemsigtigt, nemt og standardiseret at opgøre, hente, bruge og udveksle data om CO2-udledning.

Vejen dertil er formuleret i 11 anbefalinger med konkrete forslag til initiativer rettet mod virksomheder, erhvervsorganisationer og regeringen, som kan fjerne barriererne, hjælpe virksomheder i gang med CO2-måling. Det kan bringe Danmark tættere på målet og understøtte en datadreven grøn omstilling.

Hent rapporten 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde