Fælles europæisk database vil hjælpe virksomhederne med at tiltrække kapital

Publiceret 25-11-2021
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort et forslag om etablering af en fælles europæisk digital database for virksomhedsoplysninger, et såkaldt European Single Access Point (ESAP). ESAP vil styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække kapital på tværs af EU-landene ved at gøre informationerne fra dem nemmere tilgængelige og mere transparente for investorerne. Finans Danmark opfordrer til at prioritere ESG-data for at understøtte den bæredygtige omstilling.

 

Med dagens udspil om ESAP lægger EU-Kommissionen op til, at alle får gratis adgang til de oplysninger, som virksomhederne i EU allerede i dag er forpligtet til at offentliggøre. Helt konkret skal oplysningerne samles i en fælles digitale database, og den vil blandt andet indeholde kapitalmarkedsoplysninger samt virksomheders finansielle- og bæredygtighedsoplysninger. Og særligt den øgede transparens om bæredygtighedsdata vil komme både den enkelte virksomhed og hele samfundets bæredygtige omstilling til gode. Databasen vil nemlig give investorer og långivere et værktøj, der gør det nemmere at træffe beslutninger om, hvilke virksomheder de investerer i og låner ud til – og dermed at sende pengene i en mere bæredygtig retning.

”Den bæredygtige omstilling, som tusindvis af virksomheder i EU i de kommende år står over for, kræver massive investeringer. Etableringen af ESAP bliver et vigtigt værktøj, som skal understøtte virksomhederne i deres rejse ved at præsentere investorer og långivere for nemt sammenlignelige data, så de på et oplyst grundlag kan kanalisere penge i en mere bæredygtig retning. Det vil være til gavn for både virksomhederne og samfundet generelt,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

 

Bæredygtighedsoplysninger skal offentliggøres hurtigere

Ifølge EU-Kommissionens plan skal ESAP være operationel fra og med 2024 med de første typer af data. Databasen skal herefter udvides løbende med yderligere data og være fuldt indfaset i 2026. Virksomhedernes bæredygtighedsdata skal ifølge Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som den finansielle sektor skal bruge i sine bæredygtighedsrapporteringer, først indgå i ESAP fra og med 2025.

”Vi er helt med på, at så omfattende en database ikke kan oprettes fra den ene dag til den anden. Men det er afgørende, at data om virksomhedernes bæredygtighed prioriteres højt, så den finansielle sektor hurtigst muligt kan træffe kvalificerede beslutninger om bæredygtig investering i og finansiering til virksomhederne. Det er nemlig en vigtig forudsætning for virksomhedernes og samfundets omstilling til bæredygtighed,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Den finansielle sektor skal allerede i de kommende år leve op til en række nye rapporteringskrav, som netop handler om, hvorvidt aktiviteterne er bæredygtige i de virksomheder, som sektoren investerer i og yder finansiering til.

”Hvis EU vurderer, at virksomhederne og myndighederne har brug for mere tid til at kunne stille digitale bæredygtighedsoplysninger til rådighed, så må det tilsvarende justeres i kravene om rapportering til den finansielle sektor, som netop skal basere sin rapportering på oplysninger fra virksomhederne,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Fakta

 • European Single Access Point er et vigtigt element i EU’s projekt om at styrke et fælleseuropæisk kapitalmarked, den såkaldte kapitalmarkedsunion
 • Databasen vil blandt andet indeholde

  o    Kapitalmarkedsoplysninger som f.eks. offentliggørelse af intern viden og oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner.
  o    Finansielle oplysninger som f.eks. årsrapporter, og risikorapporter.
  o    Bæredygtighedsoplysninger som f.eks. CO2-udledninger og energiforbrug.

 • ESAP vil indeholde oplysninger, der i dag offentliggøres i henhold til en lang række gældende direktiver og forordninger. Som noget af det første vil ESAP blandt andet indeholde børsnoterede virksomheders offentliggørelsespligter iht. transparensdirektivet og offentliggørelse af prospekter.
 • ESAP baseres på gældende rapporteringskrav, og det er myndighedernes opgave at overføre modtagne indberetninger til ESAP.
 • ESAP forventes at være operationel med første sæt data i 2024 og være fuldt indfaset i 2026.

Kristine Racina

Senior presserådgiver
Læs også nyhed

Ambitiøse EU-rapporteringskrav til virksomhederne er afgørende for den bæredygtige omstilling

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde