Europæisk standard for grønne obligationer kan give flere bæredygtige lån til danskerne

Publiceret 06-07-2021
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sit forslag til en europæisk standard for grønne obligationer. En fælles og ambitiøs standard skaber sikkerhed for investorer og kan give flere bæredygtige lån til boligejerne og erhvervslivet på sigt, mener Finans Danmark.

EU-Kommissionen har i dag lanceret et forslag til, hvordan finanssektoren kan være med til at sætte endnu mere skub i den grønne omstilling ved at kanalisere penge mod bæredygtige aktiviteter. I fremtiden skal det nemlig være muligt at udstede obligationer, som kan få et fælles grønt EU-stempel i ryggen ”European green bonds” (EuGB), hvis de kun finansierer aktiviteter, som er miljømæssigt bæredygtige ud fra en fælles EU-målestok.

”Det kommende fælles EuGB-stempel vil give investorer mulighed for at købe grønne obligationer, som er sammenlignelige på tværs af alle lande. Samtidig vil det garantere, at investeringen kun finansierer aktiviteter, som lever op til de ambitiøse bæredygtighedskrav, som EU har fastsat i den såkaldte EU-taksonomi. Den sik-kerhed og gennemsigtighed kan blive attraktiv for mange investorer, og det kan medføre endnu flere grønne fordelagtige lån til danske boligejere og erhvervslivet,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Allerede i dag finansierer danske penge- og realkreditinstitutter aktiviteter for flere milliarder kroner, som lever op til den samme EU-målestok, som EuGB tager udgangspunkt i. Det gælder især lån til danskernes grønne boliger, som finansieres med realkreditobligationer, men også lån til grøn transport eller vedvarende energi.

”Mange danskere finansierer i dag deres grønne boliger med realkreditlån. Derfor er investorer i danske real-kreditobligationer også allerede i dag med til at finansiere grønne aktiviteter, som er inden for EuGB-rammen. Og investorerne vil selvfølgelig fortsat have mulighed for at finansiere grønne aktiviteter med danske realkre-ditobligationer, som kommer danskerne og virksomhederne til gode i form af attraktive og billige lån,” siger Ane Arnth Jensen.

Kommissionen foreslår med dagens udspil, at EU-standarden for grønne obligationer bliver en frivillig ordning, som kan bruges af obligationsudstedere i hele verden. Forslaget vil nu blive sendt til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet, og alle EU-medlemslande vil have mulighed for at kommentere på forslaget.

”Vi ser frem til at bidrage til arbejdet med udviklingen af den fælles standard. Det nye EuGB-stempel kan blive et supplerende produkt på hylden, som danskerne og virksomheder kan bruge til at investere grønt. Og jo flere attraktive muligheder danskerne får til at finansiere bæredygtige aktiviteter, er det bedre for den grønne omstilling,” slutter Ane Arnth Jensen.

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde