EU-Kommissionens Basel IV-forslag vil koste Danmark dyrt

Publiceret 27-10-2021
Nyhed

EU-kommissionen har i dag offentliggjort forslag til, hvor meget kapital de europæiske banker skal polstre sig med - de såkaldte Basel IV-krav. Forslaget vil få milliardstore konsekvenser for danske boligejere og virksomheder. Derfor går Finans Danmark sammen med regeringen til de politiske forhandlinger i EU med et krav om, at der skal findes en bedre løsning for lande som Danmark med lave tab på udlån.

Baseret på tidligere beregninger fra Copenhagen Economics er det Finans Danmarks umiddelbare skøn, at den danske finanssektor vil blive mødt med et krav om at sætte ca. 60 - 70 mia. kr. ekstra til side til kapitalpolstring – en polstring som ikke er begrundet i øgede risici. Det betyder, at det danske BNP-niveau permanent bliver omkring 0,6-0,8 procent lavere, end det ellers ville have været. Det svarer til 15 -18 mia kr. om året.

”Desværre kommer Basel IV-forslaget til at koste Danmark dyrt – ikke kun i velstandstab – men også med den regning, som især boligejere og virksomheder kan se frem til. Forude venter de politiske forhandlinger i EU om forslaget – og her vil vi sammen med regeringen gøre alt for at sikre, at det ikke bliver dyrere at være dansker”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Baselkrav bryder med sundt princip

Kommissionen foreslår at indføre en global standard for, hvordan kreditinstitutter i EU skal beregne deres kapitalpolstring, det såkaldte outputgulv. Det bryder med det sunde princip, at kapitalpolstring og risiko følges ad og vil derfor begrænse institutternes mulighed for at beregne deres polstring på baggrund af de faktiske tab på deres udlån.

”Kommissionens udspil straffer lande som Danmark, der har lave tab på udlån. Vi har som alternativ løsning talt for en model, hvor outputgulvet kun anvendes på de kapital- og bufferkrav, som man globalt er blevet enige om, men holder europæiske kapitalbuffere ude af beregningen. På den måde ville solide danske boligejere og virksomheder undgå at blive behandlet som risikable. Den model har desværre ikke fundet vej i Kommissionens udspil”, siger Ulrik Nødgaard.

Dansk realkredit rammes uforholdsmæssigt hårdt

EU-kommissionens forslag indeholder også midlertidige tilpasninger til europæiske forhold inden for ejendoms- og erhvervsfinansiering.

”Kommissionens udspil vil ramme lavrisikolån som danske realkreditlån uforholdsmæssigt hårdt. Kommissionen foreslår godt nok nogle midlertidige løsninger for særlige europæiske udfordringer, herunder i forhold til realkreditlån til danske boligejere, og det er positivt. Men vi ønsker en anden implementering i form af et revideret outputgulv, så realkreditlån til virksomheder også omfattes. Derudover skal løsningerne gøres permanente, da de ellers ikke fuldt ud anerkendes af rating bureauer, investorer og tilsynsmyndigheder. Det enkelte kreditinstitut skal altså i praksis allerede fra dag ét leve op til det fuldt indfasede kapitalkrav”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Finans Danmark har op til Kommissionens offentliggørelse af Basel IV-forslaget haft en konstruktiv dialog med regeringen og Finanstilsynet om de særlige danske udfordringer i Basel IV. Der er enighed om udfordringerne, og dialogen vil fortsætte. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde