ESMA ser også behov at få omkostninger til markedsdata ned

Publiceret 14-01-2021
Høringssvar

Som et led i MiFIDII/MiFIR reviewet har ESMA bl.a. undersøgt overholdelse af de gældende regler på markedsdata området.

ESMA har – helt i tråd med vores observationer – konstateret, at de gældende regler ikke efterleves som de skal – bl.a. er omkostninger til markedsdata steget betragteligt, ligesom handelspladsernes markedsdata politikker er for komplekse, der mangler gennemsigtighed i prisfastsættelsen, der mangler standardisering i terminologi og produkter m.m. ESMA foreslår bl.a. i sin rapport, at der i første omgang skal udarbejdes guidelines, ligesom der skal ske en opstramning af MiFIDII/MiFIR. ESMA har via denne konsultation udarbejdet forslag til guidelines, som Finans Danmark finder er et skridt i den rigtige retning. Dog har vi også angivet en række konkrete forslag til forbedringer.

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Finance Denmark's response to ESMA consultation on market data guidelines

Høring

ESMA Consults om MIFID II/ MIFIR Obligations on Market Data

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde