Efter lang aktieoptur: Især unge forventer at investere i 2022

Publiceret 23-12-2021
Nyhed

Tre ud af 10 voksne danskere under 30 år forventer at foretage nye investeringer inden for det næste år. De unge kigger især mod fonde, når de skal udpege, hvad de primært vil investere i. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Siden markedsnedturen i begyndelsen af 2020 har pilen for aktiemarkederne stort set kun peget opad. Og spørger man os danskere, fortsætter opturen næste år. I en ny opinionsundersøgelse svarer 38 procent, at de er ”helt enige” eller ”enige” i, at aktierne generelt er mere værd om 12 måneder end i dag, mens kun syv procent erklærer sig ”helt uenige” eller ”uenige” i det udsagn. Imens alle aldersgrupper er optimistiske på aktiemarkedets vegne, er det især de unge, der forventer at foretage nye investeringer. 30 procent af de unge under 30 år forventer således at foretage nye investeringer inden for det næste år, mens den samme andel på tværs af alle voksne danskere er 24 procent.

”Op gennem 2010’erne faldt andelen af unge, der investerer. Men denne tendens vendte i 2019, og de unges investeringsforventninger for det næste år peger på, at investeringslysten fortsat er stigende. Det er der formentlig flere årsager til, men det er nærlæggende at pege på aktiesparekontoen, som blev indført i netop 2019. Tidligere tal har vist, at aktiesparekontoen især er populær blandt de yngre investorer, og efter ordningens indskudsloft blev fordoblet til 100.000 kroner i sommeren 2020, har væksten i antallet af aktiesparekonti taget yderligere fart. Det er glædeligt, hvis aktiesparekontoen kan være med til at få de unge i gang med at investere,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Investeringsfonde hitter

Når de unge under 30 år skal angive, hvad de primært ville investere i, hvis de skulle investere 100.000 kroner, svarer 43 procent, at de vil vælge investeringsfonde, mens 18 procent ville investere i enkeltaktier eller obligationer. Investeringsfonde er dermed klart de unges foretrukne investeringsvalg. Det samme er i øvrigt gældende, når der ses på tværs af alle aldersgrupper, hvor det ligeledes er 43 procent, der peger på investeringsfonde, som deres primære investeringsvalg.

Højt afkast og høj risikospredning er det mest afgørende for investeringsvalget for de unge. Hver fjerde af de adspurgte unge under 30 år peger på et højt afkast som det mest afgørende. 20 procent peger på høj risikospredning som det mest afgørende. Dermed er de unge lidt mere optaget af højt afkast og mindre optaget af risikospredning end befolkningen generelt.

”Det er positivt, at de unge i stigende grad interesserer sig for investering, men det er vigtigt, at de er opmærksomme på de risici, der følger med. Nye investorer, der er begyndt at investere efter aktiemarkederne vendte i marts 2020, har kun oplevet generelt opadgående markeder, og de skal være klar over, at der altid kommer bump på vejen, så de ikke handler i panik, når bumpene kommer. Svarene indikerer heldigvis, at de unge generelt er bevidste om, at der er risiko forbundet med at investere, og at den bedste måde, man som investor kan håndtere dette, er ved at sprede sine investeringer. Den nemme måde at sikre spredning er ved at lægge en pæn andel af sine investeringer i fonde, der investerer i en bred vifte af værdipapirer, hvad enten det er aktier eller obligationer,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

 

 

 

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde