Debatindlæg: Vi ønsker mangfoldighed, ikke det modsatte

Publiceret 30-04-2021
Blog

Det er i samfundets interesse, at vi har dygtige og mangfoldige profiler på ledelses - og bestyrelsesposterne i finanssektoren

Debatindlæg bragt i Berlingske 30. april 2021

Af Kent Damsgaard, Lizette Risgaard, Per Christensen, Claus Jensen og Ulrik Nødgaard

Det er i din - og i hele samfundets - interesse, at vi har dygtige og mangfoldige profiler på ledelses - og bestyrelsesposterne i finanssektoren - hvad enten det er i banken, realkreditinstituttet, forsikringsselskabet eller pensionskassen.

Gennem flere år er kravene til ledelser og bestyrelser i finanssektoren blevet strammet igen og igen, men på flere fronter er det nu gået for langt, så kravene ganske enkelt går imod samfundets og lønmodtagernes interesser. Vi risikerer nu at udelukke alle andre end en lukket finanskreds i at få indblik i, hvad der foregår i samfundets største pengetanke.

Banker og pensionsselskaber har altid nydt godt af et naturligt engagement fra arbejdsmarkedets parter. Fagbevægelsen er og har været repræsenteret i flere bestyrelser på tværs af finanssektoren. Det skaber en god og vigtig tilknytning mellem de finansielle institutioner og lønmodtagerne, og det skal vi holde fast i nu og i fremtiden.

Vi har gennem længere tid oplevet, at reglerne er blevet strammet, og at Finanstilsynet anlægger en rigid og firkantet praksis, der går længere, end vi ser i andre lande i Europa.

Oven i det kommer nu, at det såkaldte ansvarsudvalgsforslag lægger op til, at bestyrelsesmedlemmer, der vælges til formand for bestyrelsen, skal fit and proper-vurderes igen af tilsynet, selvom de allerede blev vurderet, da de blev bestyrelsesmedlemmer.

Vi har brug for at gå den anden vej og bane vejen for mere mangfoldighed i bestyrelserne, og i det hele taget har vi brug for en godkendelsesproces, der understøtter den bedst mulige sammensætning af ledelserne i hele vores finansielle sektor, fremfor at indføre benspænd og unyttig ensretning.

Derfor vil vi opfordre vores politikere til at sende et klart signal til tilsynet om, at der er brug for en mere individuel og holistisk tilgang, der er åben for, at kompetente personer kan skifte mellem forskellige job.

Her er det helt centralt, at vurderingen ikke alene ser på, om man har bestyrelseserfaring fra en finansiel virksomhed - men også lægger vægt på, om man har anden relevant erfaring. Det er heldigvis vores opfattelse, at der er forståelse for det vigtige hensyn.

For ja, det er bestemt fornuftigt at stille krav til medlemmerne af vores bestyrelser. De bærer et stort ansvar. Men jo flere krav, jo mere indskrænkes feltet. Konsekvensen kan blive, at det kun er ganske få, der kan bestride posterne i banker, forsikrings- og pensionsselskaber. Og dermed risikerer vi, at bestyrelserne bliver mindre mangfoldige og repræsentative for virksomhedens kunder. Undersøgelser viser i øvrigt også, at mangfoldighed i ledelserne ikke kun er godt for oplevelsen af, at ledelsen ligner resten af befolkningen. Det betaler sig også. Virksomheder med den mest mangfoldige ledelse klarer sig bedre end virksomheder med lav mangfoldighed. Diversitet er godt.

Men mangfoldigheden og demokratiet kan blive udfordret. For jo flere krav, man lovgivningsmæssigt stiller til, hvem der må bestride bestyrelsesposter i finanssektoren, jo mindre bliver det op til aktionærer og medlemmer at beslutte, hvem man vil have, der skal repræsentere dem. Er det den vej, vi vil gå?

Kent Damsgaard er administrerende direktør i Forsikring & Pension, Lizette Risgaard er formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Per Christensen er forbundsformand i 3F, Claus Jensen er forbundsformand i Dansk Metal og Ulrik Nødgaard er administrerende direktør i Finans Danmark

Ulrik Nødgaard

Administrerende direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde