De unge investerer mere

Publiceret 15-03-2021
Nyhed Analyse

Danskernes investeringslyst er faldet siden finanskrisen, men nu tyder det på, at ikke mindst de unge igen er ved at få mod på at sætte deres sparepenge i aktier og obligationer. Særligt i Nordjylland er der stor appetit på at investere. Det viser en ny rapport fra Finans Danmark.

Andelen af voksne danskere, der investerer i aktier eller obligationer, har været faldende siden finanskrisen. Det er en tendens, der har kunnet ses blandt stort set alle aldersgrupper uanset bopæl og indkomst, men som har været størst blandt de yngre generationer. Men nu vender tendensen for de unge. Det fremgår af rapporten "Unge - gæld, forbrug og opsparing", som Finans Danmark offentliggør i dag.

”Siden 2019 har vi set en svag stigning i antallet af unge, der investerer, og alt tyder på, at den tendens er fortsat i 2020”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, der fremhæver flere årsager til stigningen:

”Dels er der nu gået nogle år siden finanskrisen, og det har givet flere mod på at investere. Dels har de unge fået flere penge mellem hænderne og råder over en større såkaldt finansiel formue, og det er en væsentlig forudsætning for at investere. Endelig har indførelsen af aktiesparekontoen gjort det nemmere og mere overskueligt at investere. I forhold til de unge har det åbenbart virket efter hensigten, for 5 pct. af alle unge investorer har indtil videre oprettet en aktiesparekonto”.

De unges opsparings- og investeringsadfærd varierer en del på tværs af landet. Nordsjælland ligger i top, når det gælder unge med en stor finansiel formue, mens Nordjylland fører på antallet af unge, der investerer.

Tilsvarende viser rapporten, at det ikke er alle unge, der investerer lige meget. Ud over størrelsen på deres finansielle formue, så afhænger investeringslysten også af bl.a. uddannelse og hvorvidt deres forældre også investerer.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde