Danskerne har blik for risikoen, når de investerer

Publiceret 19-07-2021
Nyhed

Siden bunden blev nået i marts 2020, har aktiemarkederne været igennem en markant optur. Mange nye investorer er kommet til, og der har været en række spektakulære eksempler på risikabel spekulation i enkelt-aktier. Men nye tal fra Epinion viser, at mange danskere har en god basisviden om investering og er meget bevidste om betydningen af risikospredning.

Epinion har i maj 2021 spurgt til danskernes holdninger til at investere. På spørgsmålet: ”Hvis du havde 100.000 kr. som du skulle investere for i dag, hvad ville du så primært investere i?” peger næsten 60 pct. af de adspurgte på konkrete investeringsmuligheder i form af enkeltaktier, obligationer eller forskellige typer af investeringsfonde. Langt over halvdelen af dem, der har en holdning til investeringsvalget, peger på investeringsfonde som den mest nærliggende investeringsmulighed. Af de forskellige typer af investeringsfonde er det helt overvejende investeringsfonde med en blanding af aktier og obligationer, som deltagerne i undersøgelsen ville investere i.

Danskerne er også blevet spurgt om, hvad der ville være mest afgørende for investeringen. Ikke overraskende har mere end 20 pct.  fokus på et højt afkast, men langt de fleste peger på risikospredning i kombination med et eller flere andre motiver for at investere. 20 pct. danskerne peger faktisk på, at risikospredning er det væsentligste enkeltstående hensyn, når de skal vælge investering. Det kommer også til udtryk ved, at mere end 20 pct af deltagerne i undersøgelsen ser risikospredning som den væsentligste fordel ved at investere i investeringsfonde.

”Det er en meget opløftende undersøgelse. Svarene viser helt overordnet, at mange danskere er bevidste om, at der er risiko forbundet med at investere, og at det bedste er at sprede sin risiko. For rigtig mange er den naturlige løsning også at købe investeringsfonde. Her er det interessant at se, at der er ganske stor opmærksomhed på den risikospredning, som de blandede fonde tilbyder med deres kombination af aktier og obligationer. Intet i tallene, tyder på, at det brede flertal af danskere er drevet af spekulationsmotiver, når de overvejer at investere,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

I undersøgelsen bliver danskerne også spurgt om, hvad der ville motivere dem til at investere/investere mere, end de gør i dag. Her svarer mere end trefjerdedele, at de ønsker at investere mere, end de gør i dag. Og blandt disse peger over en tredjedel på, at mere viden om investeringer kunne øge deres investeringslyst.

”Rigtig mange danskere er altså bevidste om, at investering ikke er noget, man bare kaster sig ud i, men at viden om området kan være nyttigt. Samlet set tyder undersøgelsen på, at de fleste danskere går til sagen med en god portion snusfornuft. Hvis vi som samfund gerne vil styrke aktiekulturen, er det oplagt at sætte ind med mere oplysning og uddannelse. Mange initiativer er allerede sat i søen, bl.a. sætter vi i den årlige Pengeuge for folkeskolens ældste klasser fokus på centrale begreber inden for økonomi og investering, men der kan altid gøres mere. Det flugter i øvrigt godt med de tanker, som man gør sig på europæisk plan for at fremme investeringslysten – herunder blandt andet i de tiltag, som er skitseret i planerne om styrke den europæiske kapitalmarkedsunion,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde