Danske aktiefonde leverer de højeste afkast i EU

Publiceret 25-05-2021
Nyhed

Med et gennemsnitligt afkast på 11,7 pct. leverede danske aktiefonde det højeste årlige bruttoafkast blandt europæiske aktiefonde i perioden 2013-2019. Også når der ses på fondenes afkast efter omkostninger og inflation ligger de danske aktiefonde nummer 1 i EU. Det viser en helt ny analyse fra EU’s tilsynsmyndighed for investeringsfonde, ESMA, der årligt opgør afkast og omkostninger for investeringsfonde i EU.

ESMA har i deres seneste analyse opgjort afkastet og omkostningerne blandt investeringsfonde i EU for perioden 2013-2019. Her leverede danske aktiefonde et årligt bruttoafkast på 11,7 pct., hvilket er det højeste årlige bruttoafkast i EU og et pænt stykke over EU-gennemsnittet på 10,0 pct. Opgjort efter omkostninger og inflation er de danske aktiefondes årlige afkast 9,4 pct. Det er også højest i EU og mærkbart over gennemsnittet for aktiefondene i EU på 6,9 pct.

”ESMA’s undersøgelse bekræfter, at danske aktiefonde har leveret rigtig flotte afkast til investorerne igennem en længere periode – ikke bare i kroner og øre men også sammenlignet med aktiefondene i EU generelt. At danske aktiefonde har leveret bedre afkast end gennemsnittet i EU skyldes både, at danske aktiefonde har leveret flotte bruttoafkast, og at omkostningerne i de danske aktiefonde ligger under gennemsnittet i EU,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark.

Inden for investeringsfondenes to andre store hovedkategorier, obligationsfonde og blandede fonde, hvor sidstnævnte investerer i både aktier og obligationer, ligger de danske fonde også i toppen.  I den målte periode var det årlige afkast efter omkostninger og inflation for danske obligationsfonde 1,75 pct., hvilket er tredjehøjest i EU. For danske blandede fonde var det årlige afkast efter omkostninger og inflation i samme periode 4,5 pct, hvilket er næsthøjest blandt de blandede fonde i EU. Til sammenligning var det årlige afkast i samme periode blandt fonde i EU efter omkostninger og inflation i gennemsnit 1,3 pct. for obligationsfonde og 2,3 pct. for blandede fonde.

Når man sammenligner afkast på tværs af fonde, skal man være opmærksom på, at de enkelte fondes risikoprofiler kan være forskellige. Det gælder ikke mindst for obligationsfonde og blandede fonde, hvor løbetiden på obligationerne og blandingsforholdet mellem obligationer og aktier skal tilpasses fondens risikoprofil, hvilket samtidig påvirker fondenes forventede afkast. I det lys er det naturligvis flot, at de danske investeringsfonde samlet set også er med helt i toppen, når vi ser på afkastet blandt obligationsfondene og de blandede fonde. Tallene viser, at danskerne har adgang til en række forskelligartede investeringsprodukter, der inden for forskellige kategorier har leveret flotte afkast,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde