Coronaeffekt: Danskernes milliardinvesteringer udleder 9 pct. mindre CO2 på 6 måneder

Publiceret 06-09-2021
Nyhed

I morgen afholder Finans Danmark sammen med regeringen og Climate Investment Coalition den årlige konference Climate Investment Summit. I den anledning gør Finans Danmark og Investering Danmark status over det ambitiøse mål, som branchen satte på sidste års konference. Status viser at, målet om at gøre danskernes investeringer grønnere og mindre CO2-udledende indfries – endda i et hurtigere tempo end forventet. Det skyldes blandt andet en coronaeffekt.

Det var et ambitiøst klimamål, Finans Danmark satte sidste år med meldingen om at ville bidrage til at reducere CO2-aftrykket fra danskernes investeringer i aktiefonde, så det i 2030 er 75 procent lavere end verdensaktieindeksets CO2-aftryk i 2020.

”Det var et ambitiøst mål, vi satte sidste år, men den grønne omstilling kræver, at vi alle gør en indsats for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Når vi som danskere investerer, skal det derfor også gavne klimaet, og det vil vi som branche gerne måles på”, siger Peter Kjærgaard, formand for Investering Danmark, som hører under Finans Danmark og er brancheforening for danske udbydere af investeringsfonde og kapitalforvaltning. Han påpeger, at cirka hver syvende dansker investerer via en investeringsfond.  Dermed har investeringsbranchen en unik mulighed og et stort ansvar for at sende pengene i en mere grøn retning.

Klimamålet har været et fokuspunkt for finanssektoren siden september 2020 – og en status i slutningen af 2020 viste, at CO2-aftrykket fra danske aktiefonde var 13 procent lavere end verdensaktieindekset CO2-aftryk i 2020. I dag er CO2-udledningen faldet med yderligere 9 procent på seks måneder. Samlet ligger CO2-aftrykket på danskernes investeringer 22 procent lavere end verdensaktieindeksets CO2-aftryk i 2020. Det svarer til, at alle danskere over 18 år har kørt 1.900 færre kilometer i benzinbil.

Coronaeffekten

Den lavere økonomiske aktivitet som følge af corona-nedlukningerne har medført, at de selskaber, danskerne investerer i, har udledt mindre CO2 end normalt. Og det er blandt andet medvirkende til, at CO2-aftrykket fra danskernes investeringer er blevet så meget lavere.

”Nedlukningerne både nationalt og internationalt har sænket CO2-aftrykket i mange selskaber, da deres produktion har været reduceret. I takt med genåbningerne af både Danmark og resten af verden må vi forvente, at selskabernes udledninger vil stige igen. Og det vil stille endnu større krav til os som kapitalforvaltere, når vi skal arbejde for at reducere CO2-aftrykket endnu mere frem mod 2030. Der er dog ingen tvivl om, at danskernes investeringshjerter bliver mere og mere grønne. Og vi vil som investeringsbranche fortsat arbejde for at give vores kunder endnu flere bæredygtige investeringsmuligheder – både efterspørgsel og udbud er i top,” siger Peter Kjærgaard.

Investeringsbranchen har siden sommeren 2020 lanceret 12 nye grønne investeringsfonde, som giver danskerne flere muligheder for at investere mere bæredygtigt. Og danskernes interesse for bæredygtige investeringer er stigende – cirka 30 pct. af alle nye investeringskroner i 2021 er sat ind på en bæredygtig fond.

Aktivt ejerskab kan bane vejen for mere grøn omstilling

Danske investeringsmilliarder har et globalt fokus og er placeret i virksomheder over hele verden. Godt 7 pct. af investeringerne i danske aktiefonde er placeret i vækstlande som f.eks. Indien og Brasilien, og er dermed med til at understøtte deres udvikling. Det sker f.eks. i form af aktivt ejerskab, hvor kapitalforvaltere engagerer sig aktivt i dialog med selskaberne om deres udvikling og overholdelse af menneskerettigheder m.m.

”Klimakrisen er global. Derfor er det også en opgave, vi skal løfte på globalt plan. Og det er vi i dén grad i gang med. Vi skal både investere i de grønne virksomheder herhjemme og Europa, men også påtage os de sværere opgaver såsom at være aktive ejere og udnytte vores aktieposter  til at engagere os i udviklingslandenes virksomheder og hjælpe ind på  en grønnere kurs. På den måde bidrager vi til at gøre verdens samlede fodspor mere grønne og skaber samtidig en mere bæredygtig verden til fremtidens generationer,” siger Peter Kjærgaard.

 

Fakta

  • Ved indgangen til 2021 havde 785.000 danskere investeret via en såkaldt investeringsfond, der er en pulje af værdipapirer som aktier og obligationer sammensat af professionelle kapitalforvaltere. Formuerne i de danske fonde henvendt til private investorer er de senere år vokset hastigt, og medio 2021 nåede de samlede investeringer 1.100 mia. kr.

  • Klimamålet indbefatter danske detail aktiefonde, hvor der medio 2021 er investeringer for i alt godt 440 mia. kr.

  • CO2-aftrykket måles som den mængde CO2, der udledes pr. investeret million US dollars.

  • CO2-udledningen omfatter den direkte udledning fra selskaberne og fra selskabernes energiforbrug (såkaldt scope 1 og 2 udledning).

  • Ved den første status for slutningen af 2020, hvor CO2-aftrykket fra danske aktiefonde var 13 procent lavere end verdensaktieindekset CO2-aftryk i 2020, var udledningsdata fra 2019, og dermed inden corona-nedlukningerne påvirkede selskabernes CO2-udledninger. I den nye status, hvor CO2-aftrykket fra danske aktiefonde er 22 procent lavere end verdensaktieindekset CO2-aftryk i 2020, er udledningsdata fra 2020, hvormed selskabernes CO2-udledninger er påvirkede af corona-nedlukningerne. Udledningsdata leveres af MSCI og vil typisk være forsinkede med 1 år ift. det år, som CO2-aftrykket opgøres for.

  • Investering Danmarks mål er at reducere CO2-aftrykket fra investeringer i danske detail aktiefonde med 75 pct. frem mod 2030 i forhold til verdensaktieindeksets (MSCI ACWI) CO2-aftryk i 2020.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde