Basale betalingskonti i forbindelse med fokus på negative renter

Publiceret 15-12-2021
Nyhed Analyse

Det er Finanstilsynets vurdering, at der i den finansielle regulering, herunder EU-reguleringen, ikke er noget, der forhindrer pengeinstitutterne i at opkræve negative renter hos kunderne.”

dan indledes Finanstilsynets officielle vurdering af indførelsen af negative renter fra februar 2020 (se mere her), og som bankerne siden har ageret på baggrund af. 

Finans Danmark deler Finanstilsynets vurdering. 

Uenighed om basal betalingskonto  

Senest har medierne via en aktindsigt afdækket en korrespondance mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, som viser, at de to myndigheder er uenige om, hvorvidt bankerne på lovlig vis kan opkræve negative renter hos kunder, hvis de har en særlig kontotype - en basal betalingskonto. Basal betalingskonto er reguleret i lov om betalingskonti, der er en implementering af betalingskontodirektivet, hvor formålet er at sikre mere svagtstillede forbrugeres behov.  

Forbrugerombudsmandens opfattelse er, at direktivet pålægger bankerne at tilbyde forbrugerne i EU en basal betalingskonto vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt gebyr. Direktivet gør således ifølge forbrugerombudsmanden udtømmende op med, hvordan bankerne kan tage sig betalt for basale betalingskonti.  

Finanstilsynet vurderer derimod, at reglerne om god skik for finansielle virksomheder og lov om betalingskonti ikke forhindrer, at der indføres negative indlånsrenter. Den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder heller ikke regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.  

Afventer EU 

Finanstilsynet har nu rettet henvendelse til EU-Kommissionen for at få Kommissionens fortolkning af direktivet. I sidste ende vil det være domstolene, der skal tage endelig stilling. Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har dog begge tilkendegivet, at hvis fortolkningen af reglerne fører til, at forbrugerne på en basal betalingskonto ikke kan opkræves negative renter, vil bankerne i stedet kunne opkræve et rimeligt gebyr, der kan dække deres omkostninger, herunder ved placering af indlån til negative renter. 

Antal basale betalingskonti i Danmark 

Basal betalingskonto findes i et meget begrænset omfang. Finans Danmark har indsamlet data fra de medlemmer, som er systemisk vigtige og i alt tegner sig for en markedsandel i lejet 80 pct. af det samlede marked for indlånIndsamlingen godtgør en vis variation i antallet af basale betalingskonti på tværs af bankerne herhjemme, men i alle tilfælde er der tale om en beskeden andel.  

Samlet skønnes det således, at de basale betalingskonti udgør mindre end ½ pct. af det samlede antal bankkonti for privatkunder herhjemme. Beløbene indsat på disse konti er typisk beskedne, og opgjort i forhold til det samlede indlån fra privatkunder skønnes indlånet på basale betalingskonti at udgøre højst 1 promille.Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde