Ansvarsudvalgets anbefalinger til skærpede krav til ledelser i den finansielle sektor går langt

Publiceret 10-03-2021
Høringssvar

Ansvarsudvalget har den 27. januar 2021 offentliggjort sin betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Finans Danmark støtter formålet med at sikre, at uforsvarlige ledelser i finansielle virksomheder kan gøres ansvarlige, lige som det gælder for uforsvarlige ledelser i alle andre sektorer. Finans Danmark er dog bekymret for, at ansvarsudvalgets anbefalinger kommer oveni den omfattende regulering, som i forvejen er indført, og som ikke ses i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Mere lovgivning vil give væsentlige udfordringer i forhold til rekruttering i konkurrence med finansielle virksomheder fra andre lande og i konkurrence med andre sektorer i Danmark. Tiltrækning og fastholdelse af kompetente og kvalificerede ledelsesmedlemmer er nødvendig for at kunne videreudvikle sektoren til gavn for forbrugere, erhvervslivet og samfundet som et hele. Det vil derudover også udfordre den finansielle sektors risikovillighed, hvilket er fundamentet for at drive finansiel virksomhed.  

Finans Danmark mener, at muligheden for i højere grad at kunne stille uforsvarlig ledelse til ansvar, som blev efterspurgt politisk, allerede er til stede med den regeludvikling, der har fundet sted siden finanskrisen. Vi mener, at betænkningens anbefalinger på centrale områder er meget vidtgående og vil kunne have stor betydning for sektoren. Finans Danmark opfordrer derfor til, at man i forbindelse med betænkningen tager en grundlæggende debat af behovet for at vedtage ny regulering.

Hvis man vælger at gå videre med betænkningens anbefalinger, opfordrer vi til, at der i gangsættes et grundigt arbejde med gennemgang af anbefalingerne. Det er særligt i forhold til eksemplerne på det strafferetlige ansvar helt afgørende, at de bliver gennemgået, så man sikrer, at det kun er eksempler, der illustrerer grove ledelsessvigt, der medfører en reel risiko for betydelige tab, som medtages. I forlængelse heraf mener vi, at ansvarsudvalgets lovudkast bør sendes i en separat høring, hvis det ender med at blive fremsat.  

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Ansvarsudvalgets anbefalinger til skærpede krav til ledelser i den finansielle sektor går langt

Høring

Høring over betænkning 1575 fra Erhvervsministeriet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde