Virksomhederne har fået flere penge på bankbogen under coronakrisen – og tøver med investeringer

Publiceret 28-10-2020
Nyhed

Langt de fleste danske virksomheder har med statens massive hjælpepakker hidtil klaret sig relativt godt igennem coronakrisen og har endnu ikke haft et stort behov for at låne i bankerne. Men coronakrisen lægger også en dæmper på virksomhedernes investeringslyst og dermed også på låneefterspørgslen.

Siden coronaepidemien lukkede Danmark i marts, har landets banker været klar med hjælp og lånbevillinger til landets virksomheder. Det har givet virksomhederne en sikkerhed, og bankerne har hjulpet en række virksomheder med likviditet, mens regeringens hjælpepakker faldt på plads og blev klar til udbetaling.

Men samlet set har de fleste virksomheder klaret sig uden, og bankudlånet til erhvervsvirksomheder er faldet med 23 mia. kroner, mens virksomhedernes indlån er steget med 64 mia. kroner. Det svarer til, at virksomhedernes indestående i bankerne er vokset med 17 pct. fra marts til september.

Typisk låner virksomhederne ellers mere, end de har placeret som indestående i bankerne. Men når virksomhederne under coronakrisen holder igen med investeringer og bruger statens hjælpepakker til at polstre sig i en usikker tid, så falder udlånet, mens indlånet stiger - og nu er virksomhedernes indestående altså større end deres lån i bankerne.

”Det er slående, at erhvervsudlånet falder i en krisesituation som denne. Nationalbankens seneste udlånsundersøgelse viser også, at den lave låneefterspørgsel har overrasket bankerne – som ellers stod klar med coronarelateret kredit for mere end 100 mia. kroner til virksomhederne. Selv om bankernes mange bevillinger til virksomhederne altså ikke er blevet til egentlige lån, skal man ikke forklejne betydningen. Da usikkerheden var størst i foråret, sikrede mange virksomheder sig muligheden for at få lån i deres bank, hvis det skulle blive nødvendigt – det gav ro til, at virksomhederne kunne planlægge, hvordan de skulle håndtere den ekstraordinære situation,” siger cheføkonom Niels Arne Dam.

Hjælpepakkerne har holdt hånden under virksomhederne

Flertallet af bankerne forventede i 2. kvartal, at låneefterspørgslen hos deres eksisterende erhvervskunder ville stige. Men i stedet faldt låneefterspørgslen fra 2. kvartal til 3. kvartal i flertallet af bankerne ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse. Den lave efterspørgsel på lån afspejler bl.a., at virksomhederne i disse usikre tider skruer ned for nye investeringer. Dertil kommer de statslige hjælpepakker, som mange banker nævner som forklaring i undersøgelsen. Pr. 19. oktober var der udbetalt 24,3 mia. kroner i lønkompensation og kompensation til dækning af faste udgifter, og der er samtidig udskudt moms- og skattebetalinger for et stort milliardbeløb. Det har holdt hånden under virksomhederne og dæmpet den økonomiske nedgang - og dermed sikret danske arbejdspladser og familier.

Nationalbanken vurderede ved nedlukningen i marts, at BNP kunne falde med op til 10 pct. i år. Men nu er prognoserne betydeligt mere optimistiske, og både Nationalbanken og vismændene forventer nu, at faldet i BNP kun bliver 3,6 pct. i 2020. Antallet af konkurser blandt de danske virksomheder er også fortsat på et lavt niveau. Særlige dele af dansk erhvervsliv har dog udfordringer, som langt fra er væk - og de udfordringer må forventes at blive større i takt med, at regeringen forlænger og skærper restriktionerne på baggrund af de stigende smittetal.

Regning venter for mange virksomheder

Alene fra april til juli styrkede virksomhederne deres samlede stilling (indlån fratrukket udlån) i bankerne med 95 mia. kroner. Det skal dog ses i sammenhæng med bl.a. de udskudte moms- og skattebetalinger. Regeringens ekspertgruppe har tidligere vurderet, at udskydelsen af betalinger af A-skat og AM-bidrag alene tilførte omkring 77 mia. kroner til virksomhedernes samlede likviditet fra netop april til juli, og der er fortsat moms- og skattebetalinger, som er udskudt et godt stykke ind i 2021.

”Når flere moms- og skattebetalinger forfalder til betaling, vil vi nok se et mere normalt niveau for virksomhedernes indestående i bankerne, ligesom nogle virksomheder formentlig også har sparet op til investeringer på den anden side af krisen”, siger cheføkonom Niels Arne Dam.

”Hvis smitteudviklingen fortsætter i negativ retning hen over vinteren, kan flere virksomheder også komme i klemme, når de udsatte moms- og skattebetalinger forfalder. I den situation kan bankernes rolle blive central igen, og de står klar til at løfte deres ansvar for, at Danmark kommer godt igennem krisen. Og når tilliden og optimismen igen får fat på den anden side af krisen, er bankerne også klar til at understøtte virksomhedernes investeringer”, siger Niels Arne Dam.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde