Vi skal alle strække os lidt længere – pengeinstitutterne står klar med hjælp

Publiceret 12-03-2020
Nyhed

Regeringen har lanceret fire nye initiativer, som skal holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser. Det ene initiativ er en frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Det glæder vi os over. Det vil styrke danske penge- og realkreditinstitutters mulighed for at hjælpe de danske virksomheder, der oplever midlertidige likviditetsmæssige problemer som følge af corona-epidemien.

”Med en nedsættelse af den kontracykliske kapitalbuffer til nul med øjeblikkelig virkning, får vi bedre mulighed for at hjælpe. Vi har tilbudt vores hjælp fra corona-epidemiens begyndelse, for vi ser det som en vigtig del af vores grundlæggende samfundsopgave at understøtte virksomheder og arbejdspladser”, siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard. 

Finans Danmark noterer også med tilfredshed, at regeringen nu stiller med en garantiordning, der betyder, at både små og mellemstore virksomheder og store virksomheder, der har oplevet et driftstab på over 50 procent som følge af epidemien, får et statsgaranti i ryggen på 70 procent af bankernes nye udlån. Det vil helt sikker hjælpe de kunder, der er ramt meget hårdt af tilbageslaget.

I Finans Danmark havde vi også gerne set, at initiativerne havde strakt sig lidt længere, så der var en klar garanti for, at institutterne ikke senere bliver straffet for at give virksomheder en udstrakt hånd.

”Jeg er glad for at konstatere, at erhvervsministeren i dag tilkendegiver, at institutterne kan læne sig mere ud uden at blive straffet for det. Men vi har nogle konkrete bekymringer i forhold til eksempelvis nedgraderinger af kunder og øgede nedskrivninger, som vi gerne vil i dialog med Finanstilsynet om. Den sidste usikkerhed vil vi gerne have visket væk. Det er vigtigt”, siger Ulrik Nødgaard.

Læs mere

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde