Underretninger til myndighederne om hvidvask slår ny rekord

Publiceret 28-01-2020
Nyhed

De danske pengeinstitutter sendte sidste år 41.000 underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)med konkret mistanke om aktivitet, der enten var relateret til hvidvask eller terrorfinansiering. Det er en stigning på 55 procent i forhold til året før.

Landets banker og pengeinstitutter har de seneste år opgraderet indsatsen overfor hvidvask og terrorfinansiering. En opgørelse fra Finans Danmark i november 2019 viser, at der lige nu sidder mindst 4300 medarbejdere og arbejder alene med hvidvask og compliance. Det er 1200 flere ansatte end året før.

Og deres indsats afspejler sig tydeligt i tallene. Mens der i 2018 blev sendt 26.400 underretninger fra pengeinstitutterne til SØIK, så er det tal vokset til lige knap 41.000 underretninger i 2019. Det viser tal fra Anklagemyndigheden.

”Bankerne har fuld fokus på det her problem. Og det er klart, at det fører til flere underretninger, når så mange medarbejdere er beskæftiget med det. Men vi ved også fra tidligere tilbagemeldinger fra SØIK, at underretningerne generelt er velkvalificerede og at antallet i store træk afspejler lovgivningens krav til hvornår, der indberettes. Bankerne underretter ikke for underretningens skyld", siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.

Senest har en rapport fra Rigsrevisionen i sidste uge kritiseret SØIK’s manglende opfølgning på de mange underretninger, de modtager. Den kritik bør føre til, at man politisk ser på løsninger, der sikrer, at de mange underretninger fra bankerne ikke ender i ingenting.

”De eneste, der vinder ved, at myndighederne og bankerne ikke samarbejder langt tættere end vi gør i dag, er de kriminelle. Jeg håber, politikerne nu vil reagere hurtigt og få skabt muligheden for at myndigheder og banker i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger, så kriminelle kan stoppes og fanges langt hurtigere end i dag”, siger Ulrik Nødgaard.

 

Camilla Thorning

Pressechef

Fakta

Finans Danmarks Hvidvask Task Force lancerede den 27. november 2019 en rapport og 25 anbefalinger, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Læs den her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde