Styrket hvidvaskindsats på skatteområdet er vigtigt

Publiceret 23-04-2020
Nyhed

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til styrkelse af skattekontrollen i Danmark. Udspillet skal blandt andet intensivere bekæmpelsen af hvidvask. Vigtigt, lyder det fra Finans Danmark som ser frem til et forøget samarbejde med skattemyndigheder i kampen mod hvidvask og skatteunddragelse.

Regeringens udspil "Mere kontrol, mindre svindel" indeholder ansættelsen af 1.000 nye medarbejdere til skat i fire etaper frem mod 2023. Samtidig sættes gang i nye værktøjer, nye analyseredskaber og nye it-løsninger, som skal understøtte kontrolarbejdet. På hvidvaskområdet allokeres knap 60 nye medarbejdere samt et nyt hvidvask-center.

”Vi er meget tilfredse med, at der nu oprustes på myndighedssiden med et nyt center og 60 nye medarbejdere, som skal bekæmpe hvidvask i samarbejde med bankerne. Bankerne sendte sidste år 41.000 underretninger til myndighederne om konkret mistanke, der enten var relateret til hvidvask eller terrorfinansiering. Det er en stigning på 55 procent i forhold til året før. Samtidig viser tal fra bankerne, at antallet af ansatte, der har hvidvask og regulering som kerneopgave, rammer over 4.300, hvilket svarer til lønudgifter på i alt 3,4 mia. kr. om året. Så bankerne har oprustet gevaldigt på opgaven," siger juridisk direktør i Finans Danmark Kjeld Gosvig-Jensen. 

”Rigsrevisionens rapport om indsatsen på hvidvaskområdet konkluderede desværre en mangelfuld indsats fra myndighedernes side, derfor er det samfundsgavnligt, at der nu tilføres endnu flere ressourcer, og det bakker vi fuldt ud op om,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Bankerne vil gerne med ved bordet

Regeringen lægger også op til, at indsatsen mellem myndighederne skal styrkes ved øget samarbejde. Hos bankerne vil man meget gerne bidrage til det. For det er svært at stoppe finansielle kriminelle, når banker og myndigheder i dag ikke må dele oplysninger om kunder og borgere med hinanden. Derfor har Finans Danmark som 1 ud af 25 forslag i sin Hvidvask Task Force foreslået, at der nedsættes en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT), hvor myndigheder som politi, efterretningstjeneste og skat kan dele konkrete oplysninger med enkelte banker i et fortroligt rum.

”Jeg hæfter mig ved, at regeringen også selv foreslår, at myndighederne arbejder tættere sammen. Vi mener det er vigtigt bankerne kommer med i det samarbejde. Derfor har vi også tidligere foreslået Den Fælles efterretningsenhed (FEHT). For kun ved at arbejde endnu tættere sammen på tværs af myndigheder og banker kan vi stramme garnet for alvor om de kriminelle," siger Kjeld Gosvig-Jensen.

For yderligere oplysninger kontakt: 33 70 10 20

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde