Stresstest bekræfter: Banksektoren er robust

Publiceret 27-05-2020
Nyhed

Nationalbanken har i dag offentliggjort en ny stresstest af den danske banksektor, som i det hårde stress indbefatter et fald i BNP på hele 11 pct. i år efterfulgt af en kun ganske langsom genopretning af økonomien. Nationalbanken adskiller sig med dette økonomiske forløb sig fra gængse scenarier for beskrivelsen af coronakrisen, fx Finansministeriets helt nye prognose, der viser et fald i BNP på godt 5 pct.

Finans Danmark anerkender, at et hårdt stressscenarie skal indeholde et væsentligt fald i BNP, men det er spørgsmålet, om det valgte BNP-fald på 11 pct. mindsker informationsværdien i Nationalbankens konklusioner vedrørende banksektorens robusthed over for coronakrisens konsekvenser. Stresstesten viser overordnet set, at selv under dette meget hårde stressscenarie er bankerne kapitalmæssigt bedre rustet end før finanskrisen, og at de kan klare tab på udlån svarende til et niveau, der er højere end under finanskrisen.

Den pludselige nedlukning af dansk økonomi i midten af marts måned som følge af coronavirus betyder, at Nationalbanken i deres nye stresstest anvender scenarier, som adskiller sig fra de scenarier, der normalt anvendes. Således falder BNP med hele 11 pct. i år i Nationalbankens hårdeste scenarie efterfulgt af en langvarig recession, hvor dansk økonomi ikke genoprettes inden 2022. Selv i dette meget pessimistiske scenarie, opfylder alle de systemiske banker deres minimumskapitalkrav, mens flere risikerer at bruge af deres kapitalbuffere med begrænsninger på udbyttebetalinger mv. til følge. Den europæiske centralbank ECB og Basel-Komitéen har under coronakrisen meldt ud, at bankernes kapitalbuffere netop er designet til at blive frigivet i stressperioder som den nuværende, og at banker under tilsyn af ECB har lov at operere under deres kapitalmålsætning i den nuværende krise uden tilsynsmæssige konsekvenser.    

”Et BNP-fald på 11 pct. i år med økonomisk krise i flere år frem er et meget voldsomt scenarie - også set i forhold til alle økonomiske prognoser, som forudser, at dansk økonomi vender tilbage til positiv økonomisk vækst igen i 2021 og samtidig ikke falder så meget i år som forudsat af Nationalbanken. Derfor ser vi Nationalbankens stresstest som et udtryk for, at den samlede danske kreditsektor er robust, hvilket er i tråd med Finans Danmarks seneste analyse,” siger Jakob Legård Jakobsen, økonomisk direktør i Finans Danmark.

Nationalbanken påpeger, at stresstesten ikke tager højde for effekten af de massive hjælpepakker, da det er vanskeligt at indarbejde i en stresstest. Netop hjælpepakkerne er af væsentlig betydning for, at bankernes tab på udlån kan begrænses. Det betyder, at bankernes tab i denne stresstest sandsynligvis er i den høje ende. Fx beskriver Nationalbanken, at hvis hjælpepakkerne kunne halvere bankernes tab i 2020, så ville de systemiske banker have kapital nok til at opfylde kapitalbufferkravene i stresstestens hårdeste scenarie.    

”Vi befinder os i en usædvanlig situation, hvor coronakrisen har et anderledes forløb end de konjunkturnedgange, vi normalt oplever. Hjælpepakkerne har afgørende betydning for, at gennemslaget fra lavere BNP-vækst til tab på udlån er mindre, end hvad der traditionelt antages i stresstest. I den forbindelse vil vi kvittere Nationalbanken for at beskrive begrænsningerne ved denne stresstest, ogdet er meget relevant, at Nationalbanken også har udarbejdet en følsomhedsanalyse, som viser, at banksektoren er tilstrækkelig robust til at kunne klare tab på udlån svarende til et niveau, der er højere end under finanskrisen, siger Jakob Legård Jakobsen.” 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde